Jag har kommit med i en C-uppsats (Linnéuniversitetet Kalmar Växjö) angående vägprojektet E22 över Vesan

.

Sedan flera år tillbaka har jag på min hemsida skrivit om det vansinniga över att bygga en motorväg över en gammal sjöbotten.

Jag är ju rädd att med det konstiga klimatet vi har nu, att det skulle bli översvämningar efter kraftig skyfall.

Nästan varje vecka kan man läsa om detta från hela världen, det kan hända även i Blekinge.

 

Nu har en 48 sidor C-uppsats kommit ut och något av mina inlägg om E22/Vesan har kommit med i uppsatsen.

.

Läs hela uppsatsen av Erik Karlsson här

.

E22 nu och då

En komparativ studie av två vägprojekt i Sölvesborgs kommun

.

Författare: Erik Karlsson

Handledare: Hans Andrén

Examinator: Bosse Hansson

Termin: HT15

Ämne: Geografi

.

.

.

sid 29

Enligt Sven Björk intervjuad av Kristianstadbladet (2007) är det orimligt att bygga en
väg över Vesan då själva lösningen med urdikning och bortpumpning av vattnet har ett bäst-före-datum.
Om 50 år skulle det längre ej vara lönsamt.
Marken är enligt MarjattaTitoff fortfarande skör och hon ser problematik
i att bygga en väg här när marken lätt överstiger fältkapacitet (se figur 5 nedan)  (Titoff 2015).
Utloppet med vattnet från området åker ut från Norje i Pukaviksbukten som är ett Natura 2000-område.
Vattnet från odlingslandskapet medför övergödning av detta område enligt Olsson (2012).
Om vägens dränering också löper ut i bukten får det ytterligare negativa konsekvenser.
Det upplevs av Olsson (2012) som dubbelmoral då man försökt jobba för att förbättra
havsmiljön och satsat mycket pengar på det.
.
.
I studien har också en länk till min hemsida lagts ut.
.
.

Kommentering avstängd.