Utställning i Rådhuset i Karshamn under mars månad

.

.

I rådhusets café finns utställningen. P g a pandemin är det glest mellan caféborden. Tråkigt att se!

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

Kommentering avstängd.