Stig Carlssons konstvägg i Karlshamn » P1000053

Image Data

Dimensions 1024px × 774px