Stig Carlssons konstvägg i Karlshamn » P1000052

Image Data

Dimensions 1024px × 765px