Stig Carlssons konstvägg i Karlshamn » P1000051

Image Data

Dimensions 1024px × 778px