Stig Carlssons konstvägg i Karlshamn » P1000050

Image Data

Dimensions 1024px × 768px