Stig Carlssons konstvägg i Karlshamn » P1000049

Image Data

Dimensions 1024px × 768px