Karlshamn: En koloniträdgårds förvandling » Koloni 16. Koloniägaren själv

Image Data

Dimensions 1024px × 768px