Drottninggatan i Karlshamn för länge sedan… » atiljetitoff copyright År 1958

Image Data

Dimensions 944px × 1314px