BÖCKER

.

Har gjort av med mina böcker. Utom dessa – se ovan – det är böcker om min karelska släkt och böcker om finska krigsbarns öden. Om ina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn öskar veta mer om släkten så sparar jag böckerna till eftervärlden.

.

Jag har alltid älskat att läsa böcker. I mitt fosterhem i Norje fanns det böcker och jag lånade alltid böcker på det lilla biblioteket i byn.

När jag själv ordnade eget boende var det självklart att en bokhylla skulle ingå i möblemanget.

Under flera år ägde jag tre olika bostäder: lägehet i Malmö, sommarstuga i Ullstorp och fosterhemmet/huset i Norje, då kunde jag fördela mina böcker på tre ställen. Men nu bor jag ”för smått” för att ha kvar alla mina böcker och nu är de borta = SKÖNT

Jag har lagt märke till att mina barn och barnbarn inte bryr sig om böcker. Är det datans fel? Samt stress över allt som skall hinnas med och att de behöver ständigt vara uppkopplade????

 

.

Kommentering avstängd.