Algot Johansson från Norjeby i Blekinge utvandrade till Amerika och som kom tillbaka » Algots begravningsplats Ysane kyrkogård

Image Data

Dimensions 1024px × 768px