Algot Johansson från Norjeby i Blekinge utvandrade till Amerika och som kom tillbaka » Algots Amerikkoffert Nr 1

Image Data

Dimensions 1024px × 873px