Algot Johansson från Norjeby i Blekinge utvandrade till Amerika och som kom tillbaka » Algots Amerikakoffert Nr 2

Image Data

Dimensions 1024px × 768px