Algot Johansson från Norjeby i Blekinge utvandrade till Amerika och som kom tillbaka » Algot Johanssons gravplats på Ysane kyrkogård

Image Data

Dimensions 800px × 600px