Algot Johansson från Norjeby i Blekinge utvandrade till Amerika och som kom tillbaka » Algot Johansson 1895-1921 Norjeby

Image Data

Dimensions 910px × 1024px