Utanför min bostad…

.

Okynnesparkeringarna av cyklar hur som helst  upphörde  helt abrupt. Detta p g a att två glasrutor skaddast på vårt hyreshus.

Till vänster en skadad glasruta.

Skadad glasruta nummer två.

Våra nio odlingslådor har det börjat att röra på sig. Vem som helst av oss hyresgäster får odla i dessa lådor = HELT GRATIS.

.

.

 

Kommentering avstängd.