Ralph i Norje är död – han blev 85 år » Marjatta Titoff år 1945

Image Data

Dimensions 233px × 253px