Ralph i Norje är död – han blev 85 år » Marjatta, Pentti, Erkki och Aili

Image Data

Dimensions 483px × 271px