Göteborgs Finska Krigsbarnsförening

.

.

.

Ruotsissa muistomerkkejä Leena Aalto

 1. 1. Finlandsmonumentet i Finlandsparken ( 1986 Gudrun Eduards), Värtans stationsväg 4, Stockholm
 2. Minnesmärke över Finska Krigsbarn 25.4.2005 Separation”, ”Ero”. (Anna Jäämeri-Ruusuvuori) Torneå/Haparanda Tullparken.
 3. 3. Minnesrelief ”Tillit”- ”Luottamus” över de finska krigsbarn i Sverige (Marja och Olavi. Räihä 19.9.1999) Skeppsbron 28 Stockholm (s.k. Finlandskajen). Text på tavlan: ”Minnesmärke över de omkring 70.000 finska krigsbarn som evakuerades till Sverige 1939-1945. Många av dem togs emot här.” Skeppsbron, på väggen av huset 28 (Schönska huset). Nybrokajen . Gamla stan. Stockholm. Krigsförbundet Finska Krigsbarn 1999. ” Muistomerkki niille 70 000: lle suomalaisille lapsille, jotka evakuoitiin Ruotsiin sotavuosina 1939 – 1945. Useat heistä otettiin vastaan tällä paikalla.” Suomalaisten sotalapsien keskusliitto.
 4. Minnessten över finska flyktingar 1944-1945 på den Gamla Kyrkogården i Vilhelmina. Till minne av de finska flyktingar, som kom till Vilhelmina september 1944 från Norra Finland, Kittilä. 36 av dem avled under åren 1944-1945. Muistona 900 suomalaiselle evakolle, joista 530 oli lapsia. Muistokivessä on niiden 36 evakkojen nimet, jotka saivat täällä viimeisen leposijan vuosina 1944-1945 Vilhelminassa.. Andra evakueringsplatser var Åsele, Dorotea och Lycksele.
 5. Minnesmärke över finska flyktingar och barn på Lugnets kyrkogård i Lycksele och på kyrkogården i Dorotea.
 6. Minnesplattan 2009 på Hembygdsgården i Hofors.Texten på plattan lyder: ”Lördagen den 28 oktober 1944 kom 222 finska krigsbarn till Hofors från Kemi med omnejd. Barnen var först i karantän i Värnaskolorna. Barnen placerades sedan i fosterfamiljer, men många kom också till olika barnhem.”
 7. Minnestavla 1990: ”På detta sjukhus vårdades skadade soldater från Finska krigen 1939-1945. Med tacksamhet Krigsinvalidernas Brödraförbund i Finland.” Karolinska sjukhuset i Solna, gamla huvudentre. ( 14 sjukhus i Sverige fick Minnestavlan 1990).
 8. Minnestavla 1990: ”På detta sjukhus vårdades skadade soldater från Finska krigen 1939-1945. Med tacksamhet Krigsinvalidernas Brödraförbund i Finland.” Sabbatsberg sjukhus i Stockholm. ( Sabbatsbergsgeriatriken ), huvudentre. Olivecronas väg 5. Stockholm.
 9. Minnestavla till Finlands Krigsveteraner finns i ” Mälarkoti” i Västerås 27.4.2014. Sverige
 10. 10. Minnessten 1987 i Kvibergs kyrkogård i Göteborg ” Karjalaan jääneiden vainajien muistolle 6.12.1987″ Till minne av de avlidna i Karelen 6.12.1987 ”.
 11. Minnessten 1.11.2017 i Kviby Oxelösunds kyrkogård ”Sotiemme sankarit 1939 -1945″. ” Krigets hjältar 1939 -1945″. Muistolaatta on kaikille Suomen sotien sankareille aina lotista, sotalapsista ja rintamalla kaatuneisiin.
 12. Minnessten vid Katarina kyrkogård i Stockholm ”Täällä lepäävien suomalaisten muistoksi” ”Till minne av tusende finnar här jordade 1600 – 1800”.
 13. Minnessten 2014 vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge.
 14. 14. Minnestavlorna vid Finska Kyrkan i Gamla stan vid slottsbacken i Stockholm. Övre tavlan: 13.3.1980 ” Till minne av vapenbröder stupade i Finlands krig 1939-1945″. ”Suomen sodissa 1939-1945 kaatuneiden aseveljien muistoksi. Nedre tavlan: 15.5.1982 ”Till minne av dem vilar i Karelens jord”. ”Karjalaan jääneiden vainajien muistolle”.
 15. Minnestavla 10.6.2011 uppsatt i väntsalen i Eslövs järnvägstation i Skåne. På tavlan: ”Centrum för finska krigsbarn. Under krigsåren 1939-1945 kom ca 2000 finska barn med tåg till Eslöv. Här hämtades de av fosteräldrar eller reste med tåg till nya hemorter i Skåne. Efter kriget blev Eslöv åter samlingspunkt för barn som återvände till Finland. Denna tavla avtäcktes år 2011 av finska krigsbarn till tacksamt minne av alla familjer och enskilda som gav oss kärlek, vård och trygghet under Finlands ofärdsår. Uppsatt i samråd med Eslövs kommun och BA bygg AB.”
 16. Minnestavla 1.4.8.2005 uppsatt på Vindeln järnvägsstation vid Umeåtrakten. På tavlan:

”Vindeln var centralort för de tusentals krigsbarn som kom med tåg till Sverige under krigsåren 1939-1945. Här möttes barnen av sina blivande fosterföräldrar eller sändes vidare til andra orter. De barn som var sjuka att resa blev inskrivna på sjukhuset och fick inte resa vidare förran de tillfrisknat. Många undernära och sjuka barn avled och är begravna på kyrkogården här i Vindeln.

Efter krigslutet 1945 var Vindeln igen centralort för krigsbarn som återvände hem till Finland med tåg. Denna tavla avtäcktes den 14.8.2005 av finska krigsbarn som ett tacksamt minne till alla familjer, barnhem och enskilda som gav oss kärlek, vård och trygghet under Finlands svåra krigsår. Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry.

 1. Minnessten 2015 i Vindeln, Umeå. Muistokivi niille Lapin sodan aikana Rovaniemeltä siirretylle 27 lapselle, jotka kuolivat evakkomatkalla 1944-1945. Till minne av de 27 barn från Rovaniemi, som avled under evakueringen till Sverige 1944-1945.

17.b. Minnesmonumentet på Rovaniemi kyrkogård II över ”Till Sverige evakuerade,”” Ruotsin evakot” (Ensio Seppänen 1965) ”Till minne över Sverige evakuerade och avlidna civila 1944-1945”. Gravarna finns i Sverige, Vindeln ).

 1. Til minde om solidaritet uppsatt 25.9.2004 på Churchillparken i Köpenhavn (suomalaiset Tanskassa yhdistys) Mindesten för finnebörn och deres danske plejeföräldre på Churchillparken i Köpenhavn 25.9.2004.
 2. Epidemisjukhuset, Vallhallavägen 7, Stockholm (senare Roslagstulls sjukhus). Där vårdades Finska krigsinvalider under 1940-1944. Roslagstulls sjukhus stängdes 1992.
 3. Finnskogen: Metsäsuomalaisten muistokivi Norjan ja Ruotsin rajaseudulla järven rannalla. Muistokivessä on 431 metsäsuomalaisen sukunimet lähtöpaikkoineen.
 4. Kielitieteilijä Lauri Kettusen (1885-1963) muistomerkki 1997 Värmlandin Torsbyssä. Lauri Kettunen keräsi tietoa metsäsuomalaisista.
 5. Minnestavla över Johan Vilhelm Snellman (12.5.1806 – 4.7.1881)Tjärhovsgatan 5 Stockholm, Södermalm. ”Tällä paikalla sijainneessa puutalossa oli Suomen kansallisfilosofin Johan Vilhelm Snellmanin lapsuuskoti 1806-1813. ”I ett trähus på denna plats hade Finlands nationalfilosof John Vilhelm Snellman sitt barndomshem 1806-1813”. Finskhetens dag, Snellmansdagen 12/5 .
 6. Georg Carl von Döbelns (29.4.1758 – 16.2.1820) gravmonument ”Ära, Skyldighet, Wilja” finns på S:t Johannes kyrkogård, Johannesgatan 21 i Vasastan/Stockholm
 7. ”Sven Duvas” monoment i Lycksele (Zakarias Bång som förebild till Sven Dufva -dikten)
 8. Minnestavla i Gamla stan på Själagårdsgatan 13 i Stockholm. I Kungliga tryckeriet (Gustav Vasas tryckeri) trycktes den allra första boken på finska 1543. Boken var Abckiria. Översättare Mikael Agricola (n. 1510 – 9.4.1557) Senare trycktes också Rucouskiria 1544. Agricola översatte Nya Testamentet till finska 1948 Se Wsi Testamentti. Agricola har också utvecklat många ord som tex muistomerkki (minnesmärke), korkeakoulu (högskola), omatunto (samvete), esimerkki (exempel) hallitus (regering, styrelse) esikuva (förebild). Suomessa vietetään vuosittain 9.4. Suomenkielen ja Mikael Agricolan päivää.

26 Hallem, Marte 2021 Fremmed blod. En norsk dokumentärfilm om skogsfinnar och kultur. Norjalainen dokumenttielokuva metsäsuomalaisten juurista ja kulttuurista Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsissa ja Norjassa on muistomerkkejä metsäsuomalaisille. (skogsfinneforeningen.no)

 1. Minnesten i Skellefteå: På landsförsamlingens västra kyrkogård finns en grav ” Oförsåren 1944-1945 till bygden evakuerade och där vid skördade finska bröder har här funnit sin vilostad ” (ev. 8 personer).
 2. Minnesten uppsattes 1969 vid Bredsele till den sista baracken för finska flyttningen 1945. Ragnar Lundkvist var den sista barackens vaktmästare vid Bredsele.

Leena Aalto 10.5.2022

 

.

.

.

Ett finskt krigsbarn har lämnat oss – Matts Imhagen vår tidigare ordförande i vår RIKS-förening för finska krigbarn.

.

Minnesord av mig Marjatta Titoff.

I början av 2000-talet fick jag oväntat ett telefonsamtal från Matts. Han berättade att han var ett finskt krigsbarn och att vi båda kom till Sverige samtidigt år 1944. Han påpekade att han fick ”första flyget” och hamnade i Dalarna. Jag fick andra flyget dagen efter och hamnade i Blekinge.

Vi tillhörde den lilla grupp finska krigsbarn som flögs till Sverige, de andra kom med tåg eller båt.

Matts ville absolut ringa mig när han funnit våra namn på samma listor. Dessutom blev vi båda två poliser.

Det slumpade sig sedan att vi båda träffades i Karlskrona då Matts var där på tjänsteresa. Jag körde dit och det blev ett hastigt möte för Matts skulle tillbaka till Stockholm med flyget från Kallinge. Men under denna korta tid hann jag att fråga honom, om han var villig att bli vår ordförande i vår Riksförening finska krigsbarn. Jag var nämligen med i valberedningen och vi hade svårt att finna en kandidat som ville ställa upp. Han sa ja – och det var ett mycket lyckat val. Han blev kvar som ordförande till år 2010.

 

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN FINSKA KRIGSBARN

hade

MEDLEMSMÖTE

20 april 2022 i Brf Alberts föreningslokal, Östra Skansgatan 8,

Göteborg.

17 medlemmar deltog och inbjuden var Anita Seppälä, som är

reporter på tidningen RuotsinSuomalainen.

Medlemmarna informerades ytterligare om vår planerade resa till Helsingfors i september, samt att vi fått tackbrev för

de till Ukraina insamlade medlen på vårt 30-årsjubileum.

Informerades även att Matts Imhagen, tidigare ordförande

i RFK, avlidit och att medel från RFK:s kassa tagits till en

Jblomsterbukett i blått och vitt, till hans begravning.

Christer Sellberg, vår medlem berättade intresseväckande och

kunnigt episoder från II:a Världskriget samt även om sina barn-

och ungdomsupplevelser från den tiden. Givande diskussion

efteråt.

Kaffe/te, smörgås och kaka serverades. Belåtna efter ytterligare

en, i mitt tycke, lyckad finsk krigsbarnssammankomst skildes vi

åt.

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

 

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENINGS 30-ÅRSFIRANDE.

Den 18 mars hade vi fest i Brf Alberts föreningslokal, på Ö. Skansgatan 8

Göteborg för att fira vår 30-åriga verksamhet.

Borden var vackert dukade i vitt och blått och naturligtvis med finska

flaggor. Det blev ganska trångt – vi var 33 deltagare – men finns det hjärterum, då finns det…..

Då deltagarna kom, bjöds det på cider och chips och därefter serverades

vi en jättegod landgång och till kaffet en tiramisu-dessert.

Två musikanter, Helge Franke och Pentti Käppi, stod för musikunder- hållningen – det blev både solosång, framförd av Pentti och allsång.

Ruth-Maijde Rönngård hade dagen till ära, skrivit en dikt, som hon deklamerade och Jouko Markkanen, en av de allra första medlemmarna i föreningen läste en av Karin Boyes dikter. Vår tidigare honorärkonsul

Heli van der Valk höll ett tänkvärt anförande och Pentti berättade om

föreningens tillkomst och historik.

Reino Wikström, gav oss information om vår planerade bussresa till

Finland i september och vi hade insamling, bland deltagarna, till

krigets offer i Ukraina.

Timmarna gick alltför snabbt – såsom de gör då man trivs och har trevligt –

men minnena från en lyckad fest har vi ju med oss.

Text: Kielo

Foton Ruth-Maijde

 

.

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN FINSKA KRIGSBARNS ÅRSMÖTE,

lördagen den 26 februari 2022, avhölls i Brf Alberts föreningslokal,

Östra Skansgatan 8, Göteborg.

Av våra medlemmar hade 17 personer hörsammat kallelsen och med

Annette Eiserman-Wikström vid ordförandeklubban flöt mötet

friktionsfritt och smidigt och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Med ett undantag när, förblev styrelsens sammansättning likadan

som föregående år.

Medlemsavgiften för år 2023, beslutades förbli densamma,

som i år, nämligen 150:- för enskild medlem och 200:- för familj.

Deltagarna informerades om GFK:s planerade 30-årsjubileum den

18 mars, samt påmindes om det ändrade datumet för besöket i

synagogan den 10 mars.

Vidare informerade, vår reseledare Reino Wikström, om planerad

resa till Finland i september i år. De närvarande tillfrågades om

intresse att följa med och uppmanades att komma med förslag om

resmål.

Pentti Käppi hade, på begäran, gjort en insändare, i GFK:s namn, om vad vi anser om Putins övergrepp på Ukraina. Insändaren skickas till tidningen

GöteborgsPosten och läggs även in på föreningens Facebook.

Som alltid vid våra möten hade vi gemensam fikastund. Vi bjöds på delikata pajer, som Annette E-W hade bakat och kaka med äpplen, som

ordföranden bjöd på, till kaffet.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

Tankar kring Putins övergrepp på Ukraina av Asko Sakola

Vi finska krigsbarn, som ännu lever och minns vår barndoms trauma, kan inte undgå att dra paralleller med det orättfärdiga och oprovocerade våldet som riktas i Ukraina mot hela befolkningen och särskilt mot barn. Det första våldsverkaren gör, det är att döda sanningen. Putin rättfärdigar sitt våld genom att påstå att ukrainarna utsätter utbrytarrepubliken för folkmord och att hans ”fredsbevarande” insats syftar bara till att ”neutralisera” landet från nazism och fascism. För att rättfärdiga anfallet på Finland den 30 november 1939, sköt sovjettrupperna ihjäl fyra av sina egna invånare i byn Mainila på den ryska sidan av gränsen och påstod, att det var finskt artilleriet som hade skjutit. När man på den finska sidan försökte bevisa, att det artilleriet som hade skjutit. När man på den finska sidan försökte bevisa, att inte hade stått på skjutavstånd till Mainila, tog sovjettrupperna tre finska gränsvakter tillfånga och påstod att dessa varit på väg att erövra Sovjetunionen. Sedan kunde man utan krigsförklaring anfalla oss, och vi, som bodde nära gränsen fick improvisera en snabb och ångestfull flykt till tryggare områden. Vi, barn från Finland bildade snart världens största armé av barnflyktingar till Sverige och Danmark med för oss främmande språk, men för oss en välkommande atmosfär. Vad kommer att hända med flyktingarna från Ukraina

 

.

.

Visst behövs vi – FINSKA KRIGSBARN – över nätet.

Ett FINSKT KRIGSBARNSBARN har funnit oss.

Läs den fina skrivelsen.

 

Hej

Mitt namn är Tomas Larsson och jag bor i Stockholm. Min mor, Eila, föddes 1938 i den lilla byn Lemminkylä, utanför orten Koivisto. Eila åkte dock cirka 4 år gammal till Sverige, tillsammans med sin syster Raili. Väl framme i Sverige delades de dock snabbt och Eila fick bo hos en familj strax utanför Värnamo. Jag träffade Raili första gången när jag just hade fyllt 50 år, som istället fick växa upp i ett hem strax utanför Jönköping. Hur man kunde dela upp två syskon i ett främmande land har jag aldrig kunnat förstå.

När jag genom åren har läst om (s k) krigsbarn är det hela tiden samma mönster som återkommer i deras berättelser; plötsligt skickas de iväg, i mycket unga år, till ett främmande land med ett främmande språk och till främmande människor, ofta för att i ung vuxen ålder mer eller mindre tvingas tillbaka till Finland. Min mor fick dock svenskt medborgarskap och kunde därför börja ett nytt liv i Stockholm. Och det gick bra för mamma.

Återigen, det återkommande mönstret i berättelserna om ”krigsbarn” är något som jag för varje år har fått allt svårare att förstå. Hur kunde myndigheter tillåtas agera på detta vis? Att Finland var i krig är en sak, men hur kunde de finska och svenska myndigheterna behandla små barn på det sättet? Deras agerande lämnar ju sår för livet, men har i svensk massmedia mest förklarats i termer som att ”det var det enda de [myndigheterna] kunde göra”. Något som jag, återigen, har fått allt svårare att förstå med åren.

Jag läste noga Din berättelse och jag kände igen väldigt, väldigt mycket. Hade jag vid 4 års ålder skickats ensam till ett främmande land hade jag med all sannolikhet reagerat på samma sätt.

Eila fick tre barn och vi bor nu alla i Stockholm. Kontakten med Finland har vi dock aldrig haft och först när jag själv fyllt 50 började jag att forska i min bakgrund. Jag har spårat mina släktband tillbaka till år 1540 då en av mina förfäder föddes strax utanför staden Viborg. Släkten verkar genom seklerna ha rört sig långsamt söderut från Viborg- trakten, hela tiden inom några få kommuner/församlingar på linjen Viborg- Koivisto (samt Kuomelajärvi och Johannes). Och hela tiden i områden med djupa skogar. När jag ser

satellitfoton från dessa trakter är det deprimerande att se hur Ryssland totalt har lyckats köra hela regionen totalt i botten; mammas gamla släktgård och hela landskapet runt omkring har drabbats av någon form av grov skövling (kalhygge kombinerat med enorma diken etc). Och rakt igenom byn har en enorm kraftledning byggts, samt en ny militärflygbas bara några kilometer ifrån. Vägarna ser till stora delar ut som om de än idag ligger på ett slagfält (grusvägar, delvis igenvuxna och med djupa vattenpölar).

Mamma var min stora trygghet i livet och jag träffade henne ofta och regelbundet, även under slutet av mammas liv. Men min bakgrund från Karelen är först något som jag under senare år har blivit medveten om. Och där jag allt mer har börjat intressera mig även för den övriga delen av Karelen, samt karelarnas genom seklerna utsatta position.

Tack för din berättelse.

/Tomas Larsson, Stockholm 2022.02.28

 

.

.

Vid GÖTEBORGSFÖRENINGEN FINSKA KRIGSBARNS MEDLEMSMÖTE,

den 17 november 2021 i Brf Alberts föreningslokal var 18 medlemmar närvarande.

Som vanligt hade vi styrelsemöte före medlemsmötet och medlemmarna

informerades om planerade aktiviteter, bl a om julfesten och en utflykt i januari

nästa år.

Vi fick sedan se en informationsfilm on synagogan i Göteborg. Utflykten ovan

har vi planerat göra dit.

Därefter presenterade Birger Wikström, Annettes och Reinos son, italienska

läckerheter, såsom olika sorters salamikorvar samt lufttorkade skinkor. Det

var inte bara presentation – utan även provsmakning, som skedde på ett

roligt sätt. Var och en fick en tallrik med smakbitar av salami och skinka

som var utlagda som siffrorna på ett ur och i mitten fanns det bitar av parmesan-

ost. Birger berättade, med början kl 13 på våra tallrikar, om de olika delikatesserna

efterhand som vi smakade och NJÖT, tills våra tallrikar var tomma. Även historik

om grisar, (bl.a lyckliga utegrisar, som fått böka i ollonskog) och information om

tillverkningen av salami och skinkor, ingick i presentationen. TUSEN TACK

Birger!

Efter de italienska läckerheterna smakade kaffe med kaka, bakad av Anja Lindeblad,

alldeles förträffligt! TACK ANJA!

Alltför fort gick tiden för vår samvaro, så nu ser vi fram emot vår nästa träff,

nämligen Julfesten den 15 december.

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

 

 

.

.

.

Göteborgsföreningens – GFK -MEDLEMSMÖTE, den 20 oktober 2021, i föreningslokalen

Ö Skansgatan 8, Göteborg.

Som vi brukar, fick vi först information från dagens styrelsemöte, då det

bl a diskuterats nästa MEDLEMSMÖTE, som blir den 17 november. Vi kommer

då att få introduktion om italienska läckerheter, som vi även får smaka.

Anmälan att delta, görs till Kielo, senast den 12 november. Birger Wikström,

son till två av våra medlemmar, kommer att demonstrera läckerheterna från det italienska

köket.

Vi påmindes också om JULFESTEN, den 15 december, till vilken anmälan också

ska göras till Kielo. Anmälan senast den 9 december. Betr julfesten gäller i övrigt det

som skrivits i vårt tidigare utsända MEDLEMSBREV.

Vi var 14 personer, som hade kommit för att lyssna på Pentti Käppis berättelse

om alla evakueringsresorna som hans familj var tvungen att göra under II:a världskriget.

Via overhead fick vi också se bilder från krigsåren samt foton om hans familj.

Penttis berättelse var mycket informativ och tankeväckande – i varje fall för mig, som

inte har rötter i Karelen och inte varit tvungen att gång på gång ändra bostadsort.

Tusen tack Pentti! Du kan verkligen fånga dina åhörare!

Till kaffet hade vi, passande nog, karelska piroger med äggsmör och dessutom fick

vi delikat rulltårta, som Annette bjöd på. Tack Annette!

Text: Kielo Bengtsson

Foto: Pentti Käppi

 

.

.

 

Foto: Kurt Johansson

Styrelsen:

Från vänster till höger är personerna:

Asko Salkola, Kielo Bengtsson, Annette Eiserman-Wikström, Reino Wikström, Roland Önesand, Pirkko Loippo och Raili Nordlund.


Frånvarande på fotot av styrelsen var Irma Ahlenius och Ruth-Maijde Rönngård.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

Onsdagen den 15 september var det tid igen för vårt MEDLEMSMÖTE

i Brf Alberts föreningslokal på Ö Skansgatan 8, Göteborg.

Medlemsmötet föregicks som vanligt av styrelsemöte.

Vi var 22 närvarande och efter information från ordföranden, avnjöts

kaffe, smörgås och äppelkaka. Raili Önesand hade den här gången

bakat den delikata äppelkakan.

Efter fikat berättade Annette Eiserman-Wikström om sin duktige farfar,

som var sjökapten i handelsflottan under 2:a världskriget. Berättelsen handlade inte bara om hennes farfar, utan hon inflikade också en del roliga anekdoter. Tack Annette! – Du kan verkligen få åhörarna att lyssna!

Text: Kielo Bengtsson

.

.

.

MÖTE I GÖTEBORG DEN 8/10 2021

 

Höstmörkret sänkte sig sakta över ett regntungt Göteborg.

I Brf Albert, på Östra Skansgatan, hade några GFK-medlemmar samlats, för att

vid en stunds värme och gemenskap besegra mörkrets makter med hjälp av räkor,

kräftor, goda ostar och livgivande drycker.

Kristina Nadelius med hjälp av sin charmerande son Niklas, var kvällens värdinna.

Övriga deltagande GFK-medlemmar: Marjatta, Christer, Pentti, Pirkko A och Pirkko L.

 

I takt med att vätskenivån sjönk i glasen och magarna fylldes med allehanda läcker-

heter spreds önskan om “berättelser vid lägerelden”.

Eftersom vi var så få deltagare vid denna fredagskvälls möte, fick alla tid och möjlig-

het att berätta sina egna upplevelser och äventyr i livet, vilket uppskattades livligt.

“Rövarhistorier” blandades med historiska tillbakablickar i våra liv. Vi berörde ämnen

som: Finska inbördeskriget, Vinterkriget, Fortsättningskriget, Evakueringarna.

Våld/politik, trygghet/otrygghet, religion, alkohol….och naturligtvis pratade vi om

tryggheten och känslan av gemenskap i att vistas bland GFK-medlemmar med

liknande upplevelser och minnen.

Pentti visade “overheadbilder” från våra tidigare möten och gemensamma resor

– och berättade med kunnighet och inlevelse om “tider som flytt”.

Eftersom Pentti hade dragspelet med sig spelade han och sjöng, både finska

och ryska sånger för oss.

Tiden rann snabbt iväg, som det gör i goda vänners lag. Vi hann inte sjunga

sånger ur “allsångshäftet” eftersom några av oss hade lång väg hem. Mörkret

hade tätnat och regnet hängde i luften.

 

Vi skildes för hemfärd, glada och nöjda efter några timmar av värme, gemen-

skap och glädje.

 

Text: Pirkko Loippo

Foton: Pentti Käppi

.

 

.

.

.

GFK:s MEDLEMSMÖTE.

Götebogsföreningens första höstmöte hade vi onsdagen den 18 augusti 2021,

i Brf Alberts föreningslokal, Ö Skansgatan, Göteborg.

Vi började med information om aktuella och planerade kommande saker.

Kaffe med smörgås och kaka var nästa programpunkt, varefter Reino

Wikström, vår v.ordförande tog till orda och berättade om sin farfar

häradsdomare Fredrik Wikström, på ett väldigt intressant, informativt och

också roande sätt. TUSEN TACK, Reino!

Annette Eiserman-Wikström, som skulle ha varit berättare, aktuell dag, hade

förhinder och således blir istället onsdagen den 20 oktober Annettes berättardag.

Som vanligt trivdes vi och kunde under några eftermiddagstimmar njuta av att

åter vara tillsammans.

Tyvärr har vårt medlemsantal minskat betydligt. I en del fall har väl åldern

tagit ut sin rätt – man kan eller orkar inte ta sig till våra möten.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

.

Onsdagen den 15 september var det tid igen för vårt MEDLEMSMÖTE

i Brf Alberts föreningslokal på Ö Skansgatan 8, Göteborg.

Medlemsmötet föregicks som vanligt av styrelsemöte.

Vi var 22 närvarande och efter information från ordföranden, avnjöts

kaffe, smörgås och äppelkaka. Raili Önesand hade den här gången

bakat den delikata äppelkakan.

Efter fikat berättade Annette Eiserman-Wikström om sin duktige farfar,

som var sjökapten i handelsflottan under 2:a världskriget. Berättelsen handlade inte bara om hennes farfar, utan hon inflikade också en del roliga anekdoter. Tack Annette! – Du kan verkligen få åhörarna att lyssna!

Text: Kielo Bengtsson

Foto: Kurt Johansson

 

.

Ny bok om ett finskt frigsbarn!

Författare till boken är krigsbarnets dotter Cia!

.

Cia bor i Hässleholm i Skåne!

Boken ”Flickorna på tåget” finns att köpa i bokhandeln i Hässleholm.

Går att köpa boken direkt över Cias hemsida:

  KLICKA HÄR

.

TACK Cia för att du orkade skriva boken om din mammas krigsbarnsöde!

Cias ord:

Det var bitvis mycket tungt att skriva boken, och förstå vad min mamma fått gå igenom.

.

Cia Larsson
Tel. 070-689 85 38

PS Cia har blivit medlem i SYDSVERIGES FINSKA KRIGSBARNSFÖRENING. DS

 

.

 

.

.

.

Årsmöte 16 juni 2021

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN FINSKA KRIGSBARNS

ÅRSMÖTE

onsdagen den 16 juni 2021,

samlade 20 av föreningens medlemmar.

Årsmötet hade vi i Annette Eiserman-Wikströms och Reino

Wikströms trivsamma hem i Pixbo.

Årsmötet, med Annette Eiserman-Wikström som ordförande,

förlöpte friktionsfritt – styrelsen fick ansvarsfrihet och på ett

undantag när, förblev styrelsens sammansättning likadan

som föregående år. Även medlemsavgiften för år 2022 beslöts förbli densamma som tidigare, nämligen 150:- per enskild medlem

och 200:- för familj.

Vid styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet, beslöts att styrelsen ska träffas för planering av höstens verksamhet,

tisdagen den 27 juli 2021 kl 13.00 hos Kielo.

Vi, som deltog blev därefter bjudna på en superb måltid –

matjessill (Klädesholmens) med alla tillbehör och nypotatis.

Till kaffet serverades jordgubbstårta. Alltsammans jättegott!

Även allsång ingick i programmet, då våra medlemmar (numera uppsalabor) Helge Franke och hans fru Kerstin också deltog och

Helge hade tagit dragspelet med sig.

Tusen tack Annette och Reino, för att ni ställde ert hus till förfogande och Tack för allt besvär med maten och tårtorna!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Ruth-Maijde Rönngård

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Mitt namn är Margareta Juhlin.

 

Jag har tidigare berättat om min nya bok Silverfåglar, som delvis utspelar sig i Finland.

Jag belyser i romanens form de finska krigsbarnens utsatthet, när de skickades iväg till

ett främmande land. Jag jämför de nuvarande ensamkommande flyktingbarnen som

anländer hit från Syrien.

En mormor och en morfar båda födda i Finland berättar för sina barnbarn om hur det

kändes att placeras på ett tåg och i en båt utan föräldrar och utan att förstå någonting.

Tacksam om ni inom Sydsveriges Finska Krigsbarns kanaler kan medverka till spridning av boken

så här i juletid.

Med vänlig hälsning

Margareta Juhlin

.

Läs mer om boken  KLICKA HÄR

.

.

VI FINSKA KRIGSBARN – VARFÖR FINNS VI HÄR?

I takt med tiden minskar kunskapen hos de flesta människor om historiska händelser och skeenden. I detta avseende utgör historien om oss finska krigsbarn inget undantag. Tidsbetingad aktualitets- och kunskapsförlust är den sannolika förklaringen till att vår existens i Sverige – i berättelser, intervjuer och reportage – numera icke sällan ges en missvisande bakgrund.

Att vi under Andra världskriget fördes hit från Finland, är välkänt av många. Men vetskapen om hur och varför vi i vår barndom kom att utsättas för ett så dramatiskt och omtumlande ingrepp i våra liv, tycks ha förbleknat. Mot denna bakgrund och med tanke på att de flesta av oss idag är i 80-årsåldern, finns det därför god anledning att aktualisera vår egen krigsbarnshistoria.

Till Sverige kom vi inte som flyktingar, asylsökande eller ensamkommande. Hit blev vi inbjudna och hit lät våra finska föräldrar oss under brinnande krig bli evakuerade. Alla var vi barn, några av oss ännu spädbarn, det stora flertalet yngre än tio år. Evakueringen både planerades och verkställdes gemensamt av länderna. Transporterna, som började under Vinterkriget och ökade under Fortsättningskriget, skedde med tåg och båt, undantagsvis med flyg. Resultatet blev en mycket omfattande barnförflyttning, från ett land till ett annat, som av historiker har betecknats som den största i sitt slag genom tiderna.

Inbjudan från Sverige levererades redan några veckor efter Sovjetunionens brutala och oprovocerade anfall mot Finland den 30 november 1939. Efter viss tvekan och med den uttalade reservationen att vår vistelse i Sverige endast skulle bli tillfällig, tackade Finland ja. Så snart kriget var över skulle vi bli skickade tillbaka till hemlandet, förutsatt att detta då skulle vara möjligt.

Under krigsåren 1939 – 1945 blev sammanlagt omkring 80 000 av oss evakuerade, från Finland i krig till Sverige i fred. Frivilligt och gratis ställde tiotusentals svenska familjer upp. De gav oss husrum, mat och i flertalet fall även stor omtanke och kärlek. Vi barn slapp uppleva fortsatta flygbombardemang och andra krigshandlingar, matbrist och annan nöd. För våra föräldrar i Finland blev det färre barnamunnar att mätta och för landets totalförsvar kunde fler vuxna frigöras. Utöver denna stora hjälpinsats för oss barn gav Sverige också omfattande stöd för Finlands sak på många andra områden, både militära och civila.

Till all lycka överlevde Finland kriget som fri och självständig nation. Under de närmaste efterkrigsåren blev därför de flesta av oss, som överenskommet, skickade tillbaka till hemlandet. Omkring 8 000 finska krigsbarn, en tiondel av oss alla, stannade dock kvar i Sverige, som adopterade eller fosterbarn. Man har uppskattat att ungefär lika många av oss, efter varierande tidsperioder i hemlandet och av olikartade skäl, valde att återvända till och stanna i Sverige.

Med en medelålder på över 80 år utgör vi krigsbarn i Sverige idag en krympande skara. Av det tiotal krigsbarnsföreningar vi för trettio år sedan grundade, återstår idag endast två: Göteborgsföreningen Finska Krigsbarn och Sydsveriges Finska Krigsbarn. Också den samtidigt startade paraplyorganisationen Riksförbundet Finska Krigsbarn är sedan några år nedlagd.

Det stora flertalet av våra ödessystrar och ödesbröder återbördades efter kriget till Finland där de flesta också stannade. De grundade där både krigsbarnsföreningar och ett Centralförbund vid ungefär samma tidpunkt som vi i Sverige. Idag är alla dessa också nedlagda.

Levande vittnen om krigsbarnens historia blir för var dag allt svårare att hitta. Våra nedtecknade minnen lever dock kvar i ett flertal självbiografier, några antologier och enstaka historiska verk.

För Sydsveriges Finska Krigsbarn,

Jean Cronstedt Trelleborg, Ordförande

Antero Ijäs Nilsson  Knislinge,  Sekreterare

Heikki Aaltonen Lund, Skattmästare

.

Ovanstående skrivelse plus bild har varit publicerade i följande tidningar:

Norra Skåne 8 nov 2020

Trelleborgs Allehanda 1 dec 2020

Sydsvenskan 6 dec 2020

Plus:

ARTIKELN PUBLICERADES DEN 7 DECEMBER OCKSÅ I HELSINGBORGS DAGBLAD

OCH SKÅNSKAN.

DEN 10 DECEMBER STÅR DEN PÅ SVENSKA I SVERIGES ENDA RIKSTÄCKANDE FINSKSPRÅKIGA TIDNING

RUOTSIN SUOMALAINEN.

..

 

 

.

TOINI GUSTAFSSON RÖNNLUND – GULDKANTAT KRIGSBARN

Skiddrottningen och OS-hjältinnan Toini Gustafsson Rönnlunds idrottskarriär är välkänd för de flesta av oss krigsbarn. Betydligt mindre känd är dock hennes krigsbarnshistoria.

Toini Lempi Karvonen föddes den 17 januari 1938 i mellersta Finland, i byn Haapoinen nära Suomussalmi. Icke långt från gränsen mot Ryssland. Då Stalin hösten 1939 lät inleda Sovjetunionens angrepp på Finland hade hon således ännu inte hunnit fylla två år.

Klockan nio på morgonen den 30 november började två av Stalins divisioner överskrida den finska gränsen vid byn Juntusranta, icke långt ifrån Toinis hemby. Divisionernas sammantagna numerär översteg 27 000 man. Den ryska militärledningen utgick ifrån att man inom loppet av tre veckor skulle slå sig fram till Uleåborg. Där ville man den 21 december hålla sin segerparad till Stalins ära, på dennes 60-årsdag. Anfallet i höjd med Finlands midja var helt koordinerat med andra gränsöverskridande krigshandlingar och med omfattande flygbombardemang mot städer och andra tätorter i de södra delarna av landet.

Till Uleåborg nådde ryssarna dock aldrig fram. Som vi alla vet lyckades de fåtaliga finska försvararna, i djup snö och sträng vinterkyla – mot alla odds – stoppa invasionsförsöket. Finländarnas framgångsrika avvärjningssegrar i mottistriderna längs Raatevägen och vid Suomussalmi är sedan länge legendariska. Men för familjen Karvonen fick dessa strider allvarliga följder. Tillsammans med sin Mor och fyra unga syskon blev Toini i ett tidigt skede av Vinterkriget evakuerad inåt landet.

Under Fortsättningskriget stupade Toinis Far och 1944 skickades hon själv som sexårigt krigsbarn till Sverige. Här hamnade hon hos en kärleksfull och trygg familj, Oskar och Emma Persson, i Björkenäs i norra Värmland. Brodern Veikko hamnade på en närbelägen gård. Avsikten var att hon redan efter två år skulle sändas tillbaka till hemmet och den egna familjen. Men så blev det inte. Först som 14-åring och för att tillmötesgå moderns önskemål, flyttade Toini tillbaka till Finland. Sitt finska modersmål hade hon då glömt.

Efter en tid blev Toinis längtan till Sverige och värdfamiljen dock så stark att hon valde att återvända till Värmland. Där upptäckte lokala skidexperter snart hennes stora talang som skidåkerska. Det som då framför allt kom att bli drivkraften för Toini var en stark önskan om att inför omvärlden, sitt födelseland Finland och sin Mor kunna visa vad hon själv dög till.

Berättelsen om Toini som en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika skidåkerskor har återgivits i flera sammanhang. Bland hennes många lysande framgångar finns tre segrar på 10 kilometer i Holmenkollen, tre VM- och fyra OS-medaljer. År 1964 i Innsbruck ingick Toini i det svenska stafettlag som vann OS-silver. Det gjorde hon också vid OS i Grenoble 1968 där hon dessutom tillkämpade sig individuellt guld i både 5 kilometer och 10 kilometer. Som en följd av dessa strålande prestationer tilldelades Toini samma år Svenska Dagbladets Bragdguld!

Efter de dubbla guldmedaljerna i Grenoble 1968 gifte sig Toini samma år med skidkungen och OS-hjälten Assar Rönnlund. Även han hade tilldelats Bragdguldet. Året var 1962. Toini och Assar Rönnlund är det enda äkta paret som någonsin tilldelats Svenska Dagbladets Bragdguld.

Efter flera års sjukdom avled Assar Rönnlund 2011, 75 år gammal. Toini bor kvar i Umeå. Hon har en dotter från sitt första äktenskap, en dotter och en son med Assar och åtta barnbarn. Sedan en tid kallar hon sig enbart Toini Rönnlund. Att skidtraditionen lever vidare visas av att barnbarnet Elina vunnit JVM-guld i stafett. I Ruotsin Suomalainen den 15.10.2020 finns en färsk och trevlig intervju med Toini. Den är gjord av Hannu Turunen.

Jag tror att vi krigsbarn alla känner stor stolthet över Toinis prestationer!

Jean Cronstedt

.

.

TACK

Kai Rosnell (finskt krigsbarn) för all hjälp att forska efter krigsbarnet Railis öde.

 

Kai Rosnell

.

För mig (Marjatta Titoff) helt okända personer efterlyste krigsbarnet Railis öde efter att ha hittat denna krigsbarnslänken om finska krigsbarn.

Text och bilder på efterlysningen fanns ute på nätet i över ett år, inget hände, det kom inte in några tips om vad som hänt Raili.

Men i oktober månad nu i år kom de sista avgörande pusselbitarna på plats, då kunde jag be Kai Rosnell om hjälp. Han begav sig direkt till Riksarkivet i Stockholm och fick snabbt fram uppgifter om Raili.

Dessa pusselbitar avgjorde att fallet kunde lösas snabbt.

Jag har fått veta att hon hette Raili Lehtonen, var från Loimaa. Hennes mamma hette Valma Lehtonen.

Jag har ett brev där det står att Raili skulle åka hem till Loimaa, Kauppala den 16 juni 1943.
.
.
Svar från Kai Rosnell:

Raili Lehtonen avled 27 juli 1952.

.

Fick svar från Loimaa församling: i dödboken från 1952 står för Ritva Lehtonen: aivotauti. ”Hjärnsjukdom”. Det kan ha varit hjärnhinneinflammation, det var i alla fall inte självmord. Hjärnhinneinflammation kan leda till döden.

Kai

.

Fosterfamiljen i Sverige fick ett svar, men ett tråkigt besked att Raili dog redan som 17-åring.

.

.

Här nedan ser Ni bilder på Raili, hennes fosterfamilj och foto på mannan och systern i Finland. Så såg min efterlysning ut för ett år sedan.

 

.

.

.

 

.

 

.

.

 

.

 

Kai Rosnells bild från Riksarkivet.

.

.

En recension om en ny bok skriven av krigsbarnet Aune Karlsson.

DAGAR PÅ LÅTSAS – GRIPANDE och VÄLSKRIVEN BOK

Författare: AUNE KARLSSON

Ganska många har de hunnit bli nu, de finska krigsbarnens självbiografier. Den senaste, skriven av Aune Karlsson i Sundsvall, kom ut för några månader sedan.

Aunes bok är ingen pamflett. Den är på hela 419 sidor. Bokstäverna är dock behagligt stora och texten därför lättläst även för oss äldre. Boken uppvisar endast två bilder. Den första, på omslagets framsida, visar Aune som liten flicka. Den andra, på sista sidan, är en aktuell bild av henne vid skrivbordet.

Det boken saknar ifråga om bilder kompenserar Aune Karlsson mer än väl med en detaljrik och målande text på lysande vacker svenska! Att hon är en stor författare framgår inte minst av förvandlingen, som den skrivna texten genomgår. I början hör vi en snart fyraårig flicka tänka och uttrycka sig i en värld av total språkförbistring och känslomässigt kaos. Allt är sakligt och tidsmässigt korrekt korrelerat till krigshändelserna i Finland. Därefter övergår språket gradvis till en tonårings och, slutligen, till en vuxen persons sätt att tänka, prata och skriva.

Aune Karlsson föddes 1940 i Helsingfors som fjärde barnet och hamnade som treårigt krigsbarn hos ett föräldralöst par i en liten by i Norrland. Som så många andra av oss kom Aune sedan att i flera omgångar bli skickad fram och tillbaka mellan sin svenska värdfamilj och sin egen, växande familj i Finland.

Dagar på låtsas är en gripande och synnerligen välskriven skildring av ett litet finskt flickebarns gradvisa, alls icke problemfria, anpassning till en ny och svårvunnen identitet och ett slutligen lyckligt liv i Sverige.

Min finska mor är min mamma, min äiti av evighet. Min svenska mor blev min mamma för att hon ville det. Papporna var stabila, redliga män under olika förutsättningar. Föräldrarna bor alla i en varm kammare i mitt hjärta.”

Aunes icke minst psykologiskt spännande självbiografi är verkligen att rekommendera. Första delen skrev hon redan för 40 år sedan. Sista delen avslutade Aune under Coronapanmdemins första halvår 2020.

Boken kan beställas från förlaget BoD bokshop, bok 216 kr, ebok 85 kr, eller annat förlag som adlibris eller bokus. Även genom bokhandeln.

Jean Cronstedt

.

.

GFK:S MEDLEMSMÖTE nr 2 – coronahösten – den 21/10 2020.

 

Mötet hade vi i vår sedvanliga lokal på Östra Skansgatan i

Göteborg.

Före medlemsmötenas början brukar styrelsen sammanträda i lokalen ovan. Nu, i höst, pga pandemin, har en del styrelsemedlemmar

inte deltagit i styrelsemötena, eftersom de undvikit att åka med

kollektivtrafik.

Pandemin märks, av naturliga skäl, även på antalet deltagare

vid själva medlemsmötena.Vid det här aktuella tillfället var vi

bara 15 medlemmar, som fick glädjen att lyssna på Lars Salkolas

berättelse om sitt arbete som brottmålsadvokat. Det var verkligen

intressant att lyssna på honom. (Synd om medlemmarna, som inte

var med)!

Som tack gav vi Lars Salkola boken, Den stora barnevakueringen

1939 – 1945. Han hastade sedan iväg – hade inte ens tid att stanna

kvar till fikat. Vi övriga stannade kvar och njöt av att åter kunna

vara tillsammans. Som vanligt, smakade kaffet med smörgås och

rulltårtan – bakad av Annette – förträffligt. Alltid trevligt med fika-

stund med goda vänner!

Text: Kielo Bengtsson

Foto: Asko Salkola

.

.

.

BOK-REA

Inbunden bok på 198 sidor.

.

.

.

GFK:s MEDLEMSMÖTE

Vi var 18 medlemmar, som samlades i Brf Alberts

föreningslokal den 16 september 2020.

 

Glädjande, och förvånansvärt att så många deltog, trots restriktioner och försiktighet pga Covid-19.

 

Vår gäst, Birger Wikström, var tvungen att lämna

återbud, men vår v. ordförande Reino ställde upp

i stället och berättade om sin morfars öde som

sockenbarn, på ett verkligen intressant och målande

sätt.

 

Eftersom vi inte hade haft medlemsmöten sedan årsmötet i mars, gavs det ganska mycket information

till medlemmarna, om vad som hänt sedan dess.

 

Fikat, med smörgås och kakor smakade precis som vanligt alldeles förträffligt.

 

TACK Annette för hjälpen med kaffet m.m.,TACK Liisi

för den goda kakan och TACK alla deltagare för att ni

kom, så att vi kan få igång föreningsverksamheten igen.

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Annette Eiserman-Wikström

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

M E D L E M S I N F O R M A T I O N, AUGUSTI 2020.

VID STYRELSEMÖTET DEN 19 AUGUSTI, BESLUTADES

ATT DE SOM AVSER DELTA I HÖSTENS MEDLEMSMÖTEN,

SOM VI HAR DEN 3:E ONSDAGEN I MÅNADEN, MÅSTE

ANMÄLA SITT DELTAGANDE SENAST PÅ MÅNDAGEN

AKTUELL VECKA, ANTINGEN TILL KIELO ELLER REINO.

DETTA FÖR AT VI SKA KUNNA BERÄKNA INKÖPEN TILL

MÖTENA.

TROTS CORONA PANDEMIN HOPPAS VI KUNNA FORTSÄTTA

MED VERKSAMHETEN, ÄVEN OM DET BLIR MED FÄRRE

DELTAGARE.

TEL.NR TILL REINO, 0706-607 833

” ” ” KIELO, 0736-388 078

PÅMINNELSE !

OM FÖRFRÅGAN SOM GJORDES I VÅRENS MEDLEMSBREV.

MED ANLEDNING AV ÖKADE PORTOKOSTNADER, ÖNSKAR

STYRELSEN FÅ BESKED FRÅN ER, SOM HAR E-POSTADRESS

OM DET RÄCKER ATT NI FORTSÄTTNINGSVIS FÅR BL.A. MEDLEMSBREVEN ENBART DIGITALT. DE MEDLEMMAR,

SOM INTE HAR TILLGÅNG TILL E-POST, KOMMER NATURLIGTVIS ATT ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN FÅ MED-

LEMSBREVEN PER POST.

KÄRA MEDLEMMAR, SVARA OCH GE MIG BESKED!

HOPPAS ATT LIVET SNART ÅTERGÅR TILL DET NORMALA!

FÖR STYRELSEN: Kielo, ordf.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

C/o Kielo Bengtsson, Kaprisgatan 180,

424 44 ANGERED

Tel: 0736-388 078

OBS! Ny portkod: 3457F

 

M E D L E M S B R E V JULI 2020

HÖSTENS PROGRAM

Kära medlemmar!

Trots rådande omständigheter med Covid 19 pandemi,

har vi gjort en plan för vår verksamhet till hösten.

Vi tillhör ju en riskgrupp och om vi fortfarande avråds

att åka kollektivtrafik och att iaktta försiktighet vid möten,

är vi införstådda med att du/ni inte vill delta i höst.

I föreningslokalen på Östra Skansgatan 8, Göteborg, kan

vi ju hålla distans till varandra och använda munskydd.

 

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 16 september, kl 14.00.

Birger Wikström, berättar och demonstrerar italienska

charkuterier, vi får möjlighet att även smaka på deli-

katesserna.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 21 oktober, kl 14.00.

Advokat Lars Salkola, kommer då att berätta om sitt

arbete som brottmålsadvokat.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 18 november, kl 14.00,

då Reino Wikström berättar om sin morfars öde som

sockenbarn.

JULFEST/MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 9 december,

kl 14.00. Julmat, julsånger och annat trevligt.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 20 januari 2021, kl 14.00.

Programmet öppet än så länge.

 

Vid medlemsmötena, i Brf:s Alberts föreningslokal,

serveras kaffe/te, smörgås och kaka.

Kostnad 50:-, som inkluderar deltagande i vinlotteri.

I samband med anmälan till JULFESTEN, senast den 2 dec, till Kielo,

meddelar vi vad kostnaden blir för att delta.

Aktuell medlemsmatrikel för år 2020, bifogas. ./.

VÄNNER/MEDLEMMAR,var snälla och meddela mig eller Reino Wikström

om ni avser att komma till mötena, detta pga läget i världen och att ingen vet hur länge det dröjer innan faran är över.

STYRELSEN HAR MÖTE onsdagen den 19 augusti kl 14.00 i Brf Alberts föreningslokal.

Meddela mig några dagar före om du kan närvara. Styrelsen måste ju vara besluts-

mässig.

 

VARMT VÄLKOMNA! För styrelsen: Kielo, ordförande.

.

.

Foto: Sveriges Radio

 

Idag har Sveriges Radio presenterat sina sommarvärdar.

Till min glädje kommer Anna Takanen att medverka. Söndagen den 2 augusti 2020 kl 13.

Hon är dotter till ett finskt krigsbarn – Timo Takanen – och hon talar redan nu om:

 

Jag kommer att prata om hur det är att vara barn till ett krigsbarn, och om hur ett ensamt barn anländer till en tågstation i ett främmande land utan att kunna språket

.

Här är Annas bok om sin far Timo.

Jag har den i min bokhylla. Mina barn har fått ett ex var. Jag tror att de förstår mig bättre om de får läsa om ett liknande krigsbarnsöde.

.

Jag grät när jag läste boken, den berörde mig p g a likheterna. Detta att inte kunna språket som den ursprungliga familjen talade, att alltid ha tolk. Likheten att våra svenska fosterföräldrar önskade adoptera oss, men vi vägrade byta efternamn. Timo blev adopterad som vuxen och behöll då sitt efternamn Takanen. Jag fick ett testamente istället för att bli adopterad.

Timo och jag utbildade oss till poliser.

Det var Timo som lyckades ordna kontakten med min syster som då bodde i samma stad som Timo.

.

.

Coronadöden slår till även mot oss finska krigsbarn…

.

Orvokki betyder ”viol” på finska

Min syster Orvokki är död. Hon drog sitt sista andetag kl. 03.45 den 22 mars på Kalmar sjukhus. Anja hade vakat i fyra dygn hos henne och var med till slutet. Den sista veckan hade man röntgat

hjärta, njurar och huvud men alla organ var slut efter nästan 88 år. När alla smärtor och ångestkänslor hade bekämpats, kunde Orvokki lämna jordelivet i närvaro av sin kära dotter Anja.

Jag hade tänkt mig att tillbringa påsklovet hos Orvokki, ”violen” som Evy kallade henne. Men så kom Döden och hans medhjälpare Corona emellan. Någon vanlig begravningsceremoni kan det inte bli då vi alla avråds från resor under nuvarande förhållanden.

Anja planerar en minnesstund med urna i Elavi kapell i Borgholm den 3 eller 5 juni. 3 juni har Orvokki namnsdag enligt finsk almanacka.

Förhoppningsvis kan vi då ta oss till Öland,

Barnbarnen Björn från Oslo, Martin från Boden och Niklas från Linköping och jag från Stockholm. Den barnrika släkten för övrigt behöver ju inte vara med.

Så går det ena finska krigsbarnet efter det andra ur tiden. Orvokki och jag startade den första Krigsbarnsföreningen i Halland när vi i augusti 1991 sammankallade till ett möte i hennes stuga i Hästhagen. Till hösten valdes en styrelse för Västkust-

Föreningen i Varbergs Folkets Hus. I den styrelsen ingick Timo

Takanen, polisen i Varberg som är far till Anna Takanen.

I februari 1992 bildades Stockholms-

Föreningen med mig, Soile, som ordförande. Vi for i grupp med tåget till Borlänge samma vår för att starta Riksförbundet Finska Krigsbarn, RFK. Vi var många och entusiasmen var stor. Det

bildades lokalföreningar i hela Sverige och motsvarande organisationer i Finland. Vi hade samtalsgrupper, möten, resor till Finland för att utbyta tankar och erfarenheter. Det skrevs böcker och tidningsartiklar, gavs

intervjuer, gjordes TV-inslag. Till Riksförbundets årsmöte varje år i maj kom alltid en busslast f.d. krigsbarn från Finland. Vi kände oss som en stor familj av systrar

och bröder. När monumentet vid gränsen Haparanda-Torneå skulle invigas reste krigsbarnen med ett specialtåg från Helsingfors till Torneå. Invigningen gjordes i närvaro av

Kung Carl-Gustaf och President Tarja Halonen.

Men vi har blivit nästan 30 år äldre än 1991. Riksförbundet lades ner 2017. Lokalföreningarna har successivt försvunnit. Endast Göteborgsföreningen, GFK, finns kvar,X tack vare dess entusiastiska ordförande Kielo Bengtsson. Det var Orvokki Lingman och Kajsa

Åström som 1992 drog i gång GFK. Många av oss som nu känner oss vilsna och ensamma utan våra ”syskon” har gått med i GFK.

Måtte den få leva länge än, det budskapet vill jag ge till min syster Orvokki inför hennes 88-årsdag den 1 juni 2020.

Måtte Coronan ha bekämpats till dess, så att vi kan få ännu en vår och sommar medan vi orkar njuta av den.

Soile Lingman Stockholm 5.4.2020

.

X

Jag Marjatta Titoff som sköter hemsidan påpekar att två krigsbarnsföreningar finns kvar år 2020. Det är Göteborgsföreningen och Sydsveriges Finska Krigsbarn. Läs om de båda föreningarna i menyn ovanför.

Här väntar vi på de första krigsbarnen i augusti 1991. Senare på hösten
bildades Västkustföreningen i Varbergs Folkets Hus. Det var den första
lokalföreningen i Sverige.
.
Läs också Den stora barnevakueringen, sid. 38-40
 (Riksförbundet Finska Krigsbarn 25 år).

 

.

.

GFK:s Årsmöte 2020.

ÅRSMÖTE hade vi den 11 mars i Brf Alberts föreningslokal på

Ö Skansgatan 8 i Göteborg.

Endast ett fåtal, 16 medlemmar var närvarande – heder åt två

av dem, som kommit ända från Stockholm.

Till mötesordförande utsågs Annette Eiserman-Wikström, som

rutinerat skötte klubban och till sekreterare för mötet valdes

Pirkko Loippo.

Styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes, även övriga funktionärer

blev omvalda.

Stadgarna reviderades och skickas till samtliga GFK-medlemmar

tillsammans med VÅRENS MEDLEMSBREV.

Deltagarna bjöds på smörgås, mjuk kaka, som Raili Önesand bakat.

Smakade ypperligt till kaffet vi bjöds på.

På grund av rådande omständigheter – Corona-viruset – inställer vi

det planerade medlemsmötet, onsdagen den 15 april och avvaktar

vidare information betr förhållningsregler.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GFK:S MEDLEMSMÖTE DEN 19 FEBR 2020, HADE VI SOM VANLIGT PÅ

ÖSTRA SKANSGATAN 8, GÖTEBORG.

22 MEDLEMMAR DELTOG OCH NJÖT AV ATT ÅTER FÅ VARA

TILLSAMMANS. NÅGRA TIMMAR.

 

VI BÖRJADE MED EN TYST MINUT FÖR MIRJA-LIISA AXELSSON,

SOM AVLED DEN 26 JANUARI I ÅR. HON VAR DEN MEST HJÄLP-

SAMMA OCH SNÄLLASTE PERSON JAG TRÄFFAT.

VI, I GFK, KOMMER ATT SAKNA HENNE LÄNGE.

 

EFTER INFORMATION OM BL.A SVERIGEFINSKA VECKANS OLIKA

ARRANGEMANG OCH INFO AV REINO WIKSTRÖM, OM VÅR KOMMANDE

RESA TILL FINLAND, BERÄTTADE SEVERI TÖRNGREN OM SIN KRIGSBARNS-

TID – DET HAN FÅTT VETA I EFTERHAND. HAN VAR BARA 4 ÅR DÅ HAN

SKICKADES TILL SVERIGE OCH HAR INGA EGNA MINNEN AV TRANS-

PORTEN ELLER KRIGET.

TACK SEVERI FÖR DIN BERÄTTELSE!

 

PENTTI KÄPPI HADE DRAGSPELET MED SIG OCH EFTER FIKAT MED

BL.A ANNIKKI KARLSSONS JÄTTEGODA BULLAR, BÖRJADE ALLSÅNGEN,

MED BÅDE FINSKA OCH SVENSKA SÅNGER. NATURLIGTVIS VAR OCKSÅ

SATUMAA/SAGOLANDET MED PÅ REPERTOAREN.

TEXT: Kielo Bengtsson

FOTON: Asko Salkola

.

.

.

.

..

GÖTEBORGSFÖRENINGENS, för år 2020, första medlemsmöte

höll vi onsdagen den 15 januari i den sedvanliga föreningslokalen

på Ö Skansgatan i Göteborg.

Drygt 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kommit för att

dels lyssna på Reino Wikströms, vår researrangör, information om

vår förestående resa till Finland, samt dels lyssna på Elena

Hellbergh-Hirn, berätta om Karelska Korsvägar – Näset

som kulturmöte. Mycket intressant! Hon tackades med en ”Finska

Krigsbarns” ytterkruka.

Kaffet, smörgåsarna samt kakan, som Liisi Söderberg hade bakat,

smakade förträffligt.

Medlemmarna informerades också om att nästa Medlemsmöte

är den onsdagen den 19/2 och att Årsmötet sker onsdagen den

11/3.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS JULFEST

FIRADES ONSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2019,

I DEN SEDVANLIGA LOKALEN, PÅ ÖSTRA SKANSGATAN, GÖTEBORG.

VI VAR 30 MEDLEMMAR SOM DELTOG I FIRANDET.

JULTALLRIK, BESTÄLLD FRÅN ETT LOKALT FÖRETAG,

SMAKADE FÖRTRÄFFLIGT OCH DESSERTEN RIS À LA

MALTA LIKASÅ.

TILL KAFFET HADE VI FINSKA JULTÅRTOR.

ORDFÖRANDEN HADE ORDNAT FRÅGESPORT, SOM

IMMO VANN.

MUSICERANDE PENTTI HADE DRAGSPELET MED SIG – HAN MUSICERADE TILL ALLSÅNGERNA OCH SPELADE OCH

SJÖNG ÄVEN SOLO.

TUSEN TACK PENTTI ! TACK ÄVEN ANNETTE OCH MIRJA-LIISA, SOM FUNGERAR SOM ”VÅRA KÖKSMÄSTARE” MED

BRAVUR.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2020 TILLÖNSKAS ALLA VÅRA MEDLEMMAR!

TEXT: Kielo Bengtsson

Foton: Ruth-Maijde Rönngård och Asko Salkola

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GFK:s

MEDLEMSMÖTE

den 13 november 2019 med början kl 15.00, gästades av

Marjaana Malm Nilsson,

som är processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs stad.

Hon berättade bl a om de nya lagskärpningarna som vunnit laga kraft, den 1 januari 2019, lagen om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk.

Kommunens och myndighetspersoners informationsplikt, vid

rekrytering av ny personal är finsk språkkompetens meriterande. Beslut och beslutsunderlaget vid t ex äldreomsorgen/biståndsbe-

dömning ska kunna meddelas muntligt, skriftligt eller via tolk.

Service, vård och omsorg ska ges helt eller till väsentlig del på

nationella minoritetsspråket finska i Göteborg. Detta för att

Göteborg tillhör finska språkets förvaltningsområde.

V.ordf Reino Wikström informerade om att kommande vårs medlemsresa har ändrat destination. I stället för Åland, planeras

resan gå till Helsingfors, varifrån vi kan göra utflykter till olika

sevärdheter.

Ordföranden informerade kort om olika föreningars kommande arrangemang under hösten, bl a om Anna Takanens besök på

Göteborgs Stadsteater på Finlands Självständighetsdag, hon kommer

då att intervjuas om sin bok ”Sörjen som blev”.

Kaffet, smörgåsarna och kakan avnjöts med god aptit av oss 23 med-

lemmar.

Många av oss är ju numera ensamstående, så fikastunden känns

mycket viktig, då man har vänner att fika tillsammans med.

Text: Kielo Bengtsson

 

 

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENINGS

MEDLEMSMÖTE,

16 oktober 2019,

hölls, som vanligt, i Brf Alberts föreningslokal. 22 medlemmar

var närvarande och lyssnade på Göteborgs Esperantoförenings ord-

förande Siv Burell, som berättade om språket esperantos historik

och föreningens verksamhet. Ett mycket givande och informativt

föredrag! Stort Tack Siv!

Medlemmarna informerades också om kommande, aktuella föredrag

och aktiviteter i Göteborg med omnejd.

Till kaffet serverades karelska piroger med äggsmör samt jättegod

kaka, som Raili Nordlund hade bakat.

Stort tack också till ANNETTE, som såg till att alla fick både kaffe

och tilltugg.

Text: Kielo Bengtsson

 

..

GFK:s MEDLEMSMÖTE

den 25 september 2019 samlade tjugotal medlemmar.

Som vanligt hölls mötet i Brf Alberts föreningslokal på

Östra Skansgatan i Göteborg.

Ordföranden Kielo informerade om aktuella saker, bl.a att GFK ut-

ökats med 2 nya medlemmar. Vice ordföranden Reino berättade om planeringen dittills, av den kommande medlemsresan till Åland i maj nästa år. Han ställde frågan om hur många som var intresserade att

delta. Samtliga – vad jag kunde se – räckte upp en hand.

Kaffet, smörgåsarna och sockerkakan, som Ruth-Maijde hade bakat,

fick en strykande åtgång och efter fikat berättade Raili Nordlund

sina krigsbarnsminnen. Hon visade också en del foton, bl a från

bostäder, där de som evakuerade från Karelen, fick bo. Tack Raili,

för din intressanta och tankeväckande berättelse!

Vår nästa träff, tisdagen den 8 oktober kl 13.00, är en utflykt till Göteborgs Stadsmuseum. Varmt välkomna dit!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

Traditionsenligt började Göteborgsföreningen höstens medlemsmöten

med att ordna en festligare träff än vad vi annars brukar göra.

Sedan 2008, då undertecknad blev ordförande, har vi alternerat med bl.a räkfrossa, kräftskiva, sillsexa, för att fira återseendet efter sommaruppehållet.

30 deltagare hade samlats den 21/8 i den sedvanliga föreningslokalen, på Östra,Skansgatan. Delikata räkor – vi är ju i Göteborg!!! – med tillbehör hade en strykande åtgång – åtföljt av kaffe och kaka, som Ritva hade bakat.

Resultatet av frågesporten, från träffen den 12/6 meddelades. Det visade sig

att Ritva Garre och Pentti Käppi kom på delad 1:a plats med samma antal

poäng

Pentti hade dragspelet med sig och ackompanjerade oss till allsångerna.

Stämningen var, som vanligt, på topp och alla verkade trivas och vara

glada över att åter träffas.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

.

.

.

 

Foto: Ruth-Maijde Rönngård

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

c/o Kielo Bengtsson

tel 031-330 66 65, mobil 0736-388078

 

 

MEDLEMSBREV JULI 2019/ HÖSTENS AKTIVITETER

 

Vid styrelsemötet den 10/7 2019 beslutades följande:

 

Onsdagen den 21 augusti kl 14.00, MEDLEMSMÖTE, då vi

festar på räkor med tillbehör, samt kaffe/te med kaka.

Kostnad 160:- per person. Bindande anmälan om ditt deltagande, senast 14/8, till Kielo. Ta med egen dryck.

Vi roar oss också med allsång till dragpelsmusik.

I kostnaden ingår deltagande i vinlotteri.

(Vid samtliga medlemsmöten planerar vi att ha vinlotteri. Deltagandet inkluderas i mötesavgiften).

 

 

Onsdagen den 25 september kl 14.00, MEDLEMSMÖTE.

Raili Nordlund berättar om sina erfarenheter som krigsbarn.

Kaffe/te, smörgås och kaka serveras. Kostnad 50:-

 

 

Tisdagen den 8 oktober, kl 13.00, UTFLYKT till Göteborgs

Stadsmuseum, där vi kan ta del av olika utställningar, förslagsvis Göteborgs födelse, och Göteborgs garderob.

Pentti Käppi kan informera oss om Göteborgs födelse och

Göteborgs garderob-utställningen/modeutställning/ gläntar på dörren till en annan tid. Vi träffas i entrén. Efteråt fika till

självkostnadspris, för dem som önskar.

 

 

Onsdagen den 16 oktober, kl 14.00, MEDLEMSMÖTE, då

Siv Burell, ordförande i Esperantoföreningen i Göteborg,

besöker oss för att informera om nämnda förening.

Kaffe/te, karelska piroger med äggsmör, samt kaka serveras.

Kostnad 50:-.

 

 

Onsdagen den 13 november. Kl 15.00, (OBS Tiden!) MEDLEMSMÖTE. Marjaana Malm Nilsson, processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs stad, på besök för att informera om skärpningarna i lagen om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk. Kaffe/te, smörgås och kaka

serveras. Kostnad 50:-.

 

 

Onsdagen den 11 december, kl 14.00, JULFEST, med julmat,

allsång och musik. Kaffe/te och kaka ingår i priset 160:-. Ta

med egen dryck. Bindande anmälan till Kielo, senast den 3/12.

Onsdagen den 15 januari 2020, kl 14.00, MEDLEMSMÖTE.

Programmet inte klart. Kaffe/te, smörgås och kaka serveras,

kostnad 50:-.

 

 

SAMTLIGA MEDLEMSMÖTEN HAR VI I BRF ALBERTS

FÖRENINGSLOKAL, Östra Skansgatan 8, Göteborg.

REVITALISERINGSTRÄFFARNA I FINSKA fortsätter

fr o m augusti månad. Vi träffas torsdagar, udda veckor,

kl 12.00 i Finska Aftonstjärnan/Iltatähtis lokal, Peppargatan 41,

Angered.

 

AKTUELL MEDLEMSMATRIKEL, med medlemmar som har

erlagt årsavgift för 2019 bifogas.

 

STYRELSEN har diskuterat en eventuell resa till Åland, nästa

vår. Vi tar gärna emot förslag om resmål och aktiviteter där.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA KOMMANDE ARRANGEMANG!

För styrelsen: Kielo Bengtsson, ordf.

 

.

.

.

Onsdagen den 12 juni 2019, njöt GFK:arna åter av

ANNETTE och REINOS gästfrihet i Pixbo.

Tjugotalet medlemmar kom till sommarfesten, som var

den sista träffen innan sommaruppehållet.

Efter lite information av ordföranden, lät vi oss väl smaka av nypotatisen och matjessillen med tillbehör.

Många av oss ansåg, att det var den godaste

matjessillen de någonsin smakat.

(Förra året, då GFK hade riksmöte i Kungälv, ingick en buss-

tur till bl a Klädesholmen. En del av oss besökte fiskaffären

där och Gerd Cronstedt – medlem i Sydsveriges Finska Krigs-

barnsförening – nämnde att hon alltid köpte Klädesholmens

matjessill till midsommar och de orden fastnade hos mig och

en del andra deltagare också. Sedan dess ska det alltså vara Klädesholmens matjessill och ingenting annat).

Annette hade också gjort supergod jordgubbstårta, som naturligtvis fick strykande åtgång.

Vilken fest!

Ordföranden hade iordningställt frågesport med blandade frågor.

Vid första medlemsmötet i höst, informeras tävlingsresultatet.

TACK Annette och Reino, för en verkligen trevlig sommarfest!

ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN SKÖN SOMMAR!

VI SES IGEN TILL HÖSTEN!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

 

.

.

Fem foton tagna av Asko Salkola

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

hade MEDLEMSMÖTE den 15.5.2019 i föreningslokalen Östra

Skansgatan 10, med ca 20 medlemmar närvarande samt 4 gäster från

Esperantoföreningen i Göteborg.

Efter att ordföranden hälsat deltagarna och speciellt esperantisterna välkomna informerades – även de som inte deltagit i resan till Finland – om den lyckade utflykten till vårt östra broderland och mötena med

våra krigsbarnsvänner i Finland.

Efter fika med bl a Hilkka Engströms jättegoda bullar, berättade Pentti Käppi fängslande, med bilder, om evakueringen av karelare under 1940-talet. Hans egen familj var ju bland dem, som fick lämna sitt hem.

Ordföranden i Göteborgs Esperantoförening, Siv Burell, informerade

om den föreningens verksamhet och tackades med boken, Den Stora Barnevakueringen 1939-1945.

Ytterligare en sammankomst har vi under våren, nämligen den 12 juni.

Då träffas vi hos Annette och Reino Wikström i Pixbo.

Se vidare information i vårens medlemsbrev.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

KRIGSBARNSRESA  till Finland 6 – 10 maj 2019, sjungande tack  för maten i buffen på VIKUNG LINES MARIELLA

Film av Kurt Mälarstedt.

Inlagd på YouTube av Marjatta Titoff

.

Vid middagen på utresan.

Foto Helge Franke

Foto Helge Franke

Foto Helge Franke

Sibelius ´födelsehem i Tavastehus

Foto Helge Franke

Biblioteket Ode (Oodi) i Helsingfors

Foto Helge Franke

Pentti med Kurt och Hilkka Mälarstedt

Foto Helge Franke

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

Vanda med minneslunden för krigsbarn.

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

FotoPertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS RESA 6- 10 MAJ 2019.

Text: Kielo Bengtsson

Sammanlagt 26 medlemmar från Sverige samt 12 av Helsingforsnejdens

medlemmar deltog i resan vid olika tillfällen.

Vi, som bor i Göteborg åkte tåg till Stockholm där vi sammanstrålade

med dem som kom från andra orter i Sverige. Viking-Lines färja Mariella tog oss till Helsingfors, där abonnerad buss och helsingforsmedlemmarna

Virve Kaskela och Pertti Kavén väntade. Övriga deltagare steg ombord vid

Kiasma.

I Helsingfors och på väg till Arabia-utställningen i Gamla stan guidades vi

av Virve Kaskela. Resan fortsattte därefter till Helsinge kyrkby, medan Reino Wikström berättade om Helsinge och Vanda å området. Vi gjorde ett stopp vid kyrkogården, för att hedra helsingforsmedlemmen Liisa Pöyhönen, som avled 2018. Färden fortsatte därefter till Tavastehus,

där vi skulle logera 2 nätter.

Gemensam måltid på kvällen och efter maten program, framfört av en del deltagare samt allsång ackompanjerat av Helge Franke och Pentti Käppi.

Dagen därpå, den 8 maj, åkte vi till Visavuori, till muséet där, med bl a Kari Suomalainens karikatyrteckningar.

I Tammerfors, vårt nästa resmål, åkte vi till museicentrumet Vapriikki,

där ett tiotal medlemmar från tammerforsföreningen hade mött upp.

Efter att vi ätit lunch, fanns det möjlighet att besöka muséerna där.

Meningen var att vi skulle ha en sightseeingtur i Tammerfors, men det

pågår gatuarbete nästan överallt och således oframkomligt för bussar.

Anledningen till gatuarbetena är att spårvägstrafik ska införas i Tammerfors. På återvägen till Tavastehus var det Pentti Käppi som guidade och berättade.

På kvällen hade vi åter gemensam måltid, med trevliga programinslag

och naturligtvis också allsånger till Helges Frankes ackompanjemang. (Pentti Käppis dragspel hade gått sönder).

TACK Irja Olsson, Pirkko Loippo, Daisy Holopainen, Virve Kaskela,

Aili Sahlberg, Helge Franke och Pentti Käppi! Vilka förmågor det finns

bland oss finska krigsbarn!!!

På torsdagen den 9 maj, hann vi besöka Sibelius födelsehem, innan vi

lämnade Tavastehus för färd mot Helsingfors. Under bussresan berättade

Pentti Käppi, mycket informativt delar av Finlands historia.

I god tid före färjans avgång kom vi till Helsingfors och hann också en stund- inte alls tillräckligt lång stund – besöka Ode, det nya biblioteks-

/mångkulturhuset, innan det var dags att ta farväl av våra krigsbarns-

vänner i Helsingfors.

En riktigt lyckad resa! TACK alla deltagare, som bidrog till detta!

.

.

.

 

.

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS MEDLEMSMÖTE, ONSDAGEN

DEN 17 APRIL HADE VI, FÖR FÖRSTA GÅNGEN I ÅR, I DEN NYRENOVERADE FÖRENINGSLOKALEN PÅ ÖSTRA SKANSG.

ELENA HELLBERG-HIRN PRESENTERADE EN FÄRSK AVHANDLING

AV BARBARA MATTSSON, OM FINSKA KRIGSBARN I SVERIGE EFTER

KRIGET. AVHANDLINGEN ÄR SKRIVEN PÅ ENGELSKA OCH ELENA

HAR ÖVERSATT VALDA DELAR AV DEN, FÖR ATT ALLA MEDLEMMAR

SKULLE FÖRSTÅ. STORT TACK ELENA!

VID MÖTET INFORMERADE REINO WIKSTRÖM OCH PENTTI KÄPPI

YTTERLIGARE OM VÅR KOMMANDE RESA TILL FINLAND.

KAFFE/TE, SMÖRGÅS OCH KAKA SMAKADE SOM ALLTID UTMÄRKT

OCH ALLA TYCKTES TRIVAS I GEMENSKAPEN.

TERVE FINLAND, SNART KOMMER VI!

Text: Kielo Bengtsson.

Foton: Pentti Käppi

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

c/o Kielo Bengtsson, Kaprisgatan 180,

424 44 ANGERED.

Tel 031-330 66 65, mobil 0736-388078

 

 

MEDLEMSBREV MARS 2019

med information om styrelsens sammansättning

och

VÅRENS PROGRAM

Vid årsmötet den, 10 mars 2019, deltog 21 medlemmar och styrelsen fick

sammansättning enligt nedan:

Kielo Bengtsson, ordförande, tel 031-330 66 65, mobil 0736-388 078

Reino Wikström, vice ordförande, tel 031-88 56 90, mobil 0706-607 833

Ruth-Maijde Rönngård, sekreterare, tel 031-23 57 95, mobil 0736-972 114

Asko Salkola, kassör, tel 031-16 11 84, mobil 0706- 661 184

Ritva Garre, ledamot, tel 0735-744 073

Irma Ahlenius, ledamot, tel 031-54 26 72, mobil 0703-480 189

Pirkko Loippo, ledamot, tel 031-45 22 38

Roland Önesand, ersättare, tel 031-26 58 04

Raili Nordlund, ersättare, tel 031-28 18 70, mobil 0768-387 247

Christer Sellberg, revisor, tel 031-16 95 62

Immo Marttinen, revisor, tel 031-24 81 15, mobil 0733-638 588

Revisorersättare: Vakant

Valberedning: Pentti Käppi, tel 031-29 16 88, mobil 0730-673 671, sammankallande,

Hilkka Engström, tel 0704-371 784

Webmaster: Marjatta Titoff, tel 0730-978130

 

VÅRENS PROGRAM

Onsdagen den 17 april, kl 15.00, MEDLEMSMÖTE, då Elena Hellberg-Hirn presenterar en färsk avhandling av Barbara Mattsson om finska

Krigsbarn i Sverige. Kaffe/Te, smörgås och kaka serveras. Kostnad: 40:-.

Onsdagen den 15 maj, kl 15.00, MEDLEMSMÖTE, Pentti Käppi

berättar då om evakueringen av karelare under 1940-talet. Kaffe/Te, smörgås

och kaka serveras. Kostnad 40:-.

MEDLEMSMÖTENA, 17/4 OCH 15/5 HAR VI I DEN NYRENOVERADE

MÖTESLOKALEN ÖSTRA SKANSGATAN 8, GÖTEB0RG,

 

Onsdagen den12 juni, kl 13.00, SOMMARMÖTE/-FEST, hos Annette och Reino Wikström, Kullavägen 3 B, 435 43 Pixbo. Tjuvstart på midsommar-

firande, med nypotatis, sill m.m. Ta med egen dryck till maten! Kostnad 120:-,

betalas till GFK:s plusgiro 6548-2, senast den 5 juni. Även bindande anmälan om deltagande, görs, senast den 5 juni, till Kielo tel 0736-388078.

OBS! Styrelsen kallas till styrelsemöte onsdagen den 10 juli, kl 13.00, för

planering av höstens program. Mötet är hos Kielo, Kaprisgatan 180, Angered.

 

OBS!

De, som är anmälda till RESAN TILL FINLAND, träffas den 6 maj kl 10.45,

vid spår MTR Express, vagn E.Tåget avgår kl 11.05 från Göteborg och från

Skövde avgår tåget kl 12.12.

REVITALISERINGSTRÄFFARNA I FINSKA fortsätter i Finska Aftonstjärnan-

Iltatähti, Peppargatan 41, Angered. Vi träffas torsdagar, udda veckor kl 12.00.

Påminnelse om MEDLEMSAVGIFTEN, till dem som ännu inte erlagt den.

Enligt stadgarna ska avgiften till GFK:s plusgiro vara betald, senast den 30 april.

Styrelsen tar gärna emot förslag till höstens program, samt även skriftliga

alster till vår hemsida.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRENS AKTIVITETER!

För styrelsen: Kielo, ordförande

.

.

Göteborgs Finska Krigsbarns styrelse år 2019.

Från vänster sittande Roland Önesand, Raili Nordlund, Irma Ahlenius och ordf. Kielo Bengtsson. Stående från vänster Ruth-Maijde Rönngård, Reino Wikström, Asko Salkola och Ritva Garre. Frånvarande på fotot är Pirkko Loippo.

.

Bild med Pirkko Loippo till höger om Kielo B.

Foto: Ruth-Maijde Rönngård
.
.

.

Dikt av medlemmen: Ruth-Maijde Rönngård

Tid – i tid och otid ! 2000 06 06

Folk talar om tid och väder,

tid som inte finns, eller alltid finns.

Om vårens tid med blommande fläder

och tid som fylles med allehanda besvär.

Massor av tid,

vi stressar, jäktar och gnyr.

Vi ojar och klagar

över att tiden inte räcker till – utan bara flyr

för nya kommande dagar.

Vad är det för tid som finns ?

Flextid, arbetstid, svunnen tid, fritid.

Tid som var bortglömd, tid som man minns.

Nutid, dåtid, forntid, framtid.

Oj vilka tider, milda tider, stränga tider,

bortkastad tid och tillvaratagen,

moderna tider, storhetstider, valtid, mertid

Ungdomstid, förälskad betagen,

passionstid, sommartid, studietid.

Inkubationstid, medeltid, ställtid,

realtid, svinntid, busstid, gångtider.

Nog finns det tid alltid – öppen tvätt-tid

Tiden – skrider, rinner, springer –

forsar fram !

Tiden segar sig fram, den rusar iväg,

ilar så snabbt, tiden flyger sin kos,

tiden hasar med långsamma steg,

fladdrar förbi – nyss var den hos – Dig ?

Vi ödslar bort tiden, vi slarvar bort tiden.

Skördetid, tid att mogna – hög-tid !

Vi föddes i tidens tecken.

Var det tiden som tog knäcken – på oss ?

Men det enda som finns kvar är – tid !

.

.

.

MEDLEMSMÖTE, 20 februari 2019 i Göteborgsföreningen Finska Krigsbarn.

Trångt, men ändå trevligt i tillfälliga lokalen i Västra Frölunda.

Drygt 20 medlemmar var samlade, då Kurt Johansson, vår medlem berättade

sin krigsbarnshistoria. En intressant och tankeväckande berättelse.

Medlemmarna informerades om kommande arrangemang i Göteborg.

Bl.a. Sverigefinsk vecka 21-28/2 med finsk film, teaterföreställningar, musik-

framträdanden, sångkörer och föredrag. Den 24/2 varje år firas Sverige-

finnarnas dag, sedan år 2011, då Göteborg blev finskt förvaltningsområde.

Kaffe, smörgås och delikata kakor, som bakats av Mirja-Liisa fick vi också njuta

av under eftermiddagen. Stort Tack till Mirja-Liisa och dem som hjälpte henne

med fikat.

De närvarande påmindes om vårt årsmöte den 10 mars, samt om deltagande i

Finsk Torsdag den 7 mars, då vi underhåller de boende på finska äldreboendet

Rauhala och demensboendet Onnela i Lövgärdet, Angered.

Text: Kielo Bengtsson

 

Foto Asko Salkola

Foto Asko Salkola

Fotona från Asko är från Finsk Torsdag, i Träffpunkt Lövgärdet den 7 mars,
då vi underhöll boende på finska äldreboendet Rauhala och demensboendet
Onnela. Mirja-Liisa Axelsson, fotograferad då hon berättar sin krigsbarns-
historia.

..

.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP!

Med mina värkande ömma händer måste jag få öppnat medicinburken,

men hur? Med värk i rygg och kraftlösa armar måste jag

kunna böja mig ,men hur?

Med mina ögons svaga syn måste jag se att läsa min itext på alla burkar,

men hur?Jag kämpar så fingrarna kroknar av kramp

bänder med kniv och sax men hur jag än gör så är ändå min kamp

så meningslös trots jag tar i med max.

.krafterna räcker ej alls till att skruva, trycka och dra

hur skall jag göra vad skall jag ta? Då får jag goda råd av okänd person: ”Köp hjälpmedel till alla

dina måsten…

dom är såå bra, att ha”!Här en:Tablettöppnare, en förnämlig sak, så viktigt,

jo minsann, kostnad 150 kronor , låter relevant.Och en burköppnare ligger väl så rätt och riktigt

priset där är 106:- kontant En tubklämma till tandkrämstub, med mera…

blir kostnad med en hundringI plånbokens fack finns flera…

kronor som blir till muddring Behöver kunna se förståss.. Ett förstoringsglas!

159:- med belysning Känner mig på väg till plundring

med en obehaglig rysning,innan plånboken töms med ett rasslande kras!

Men det finns ju kredit -kort sagt och gjort,ser mig behöva en pincettång

en flasköppnare, en tetrapacköppnare Inget köptvång…

det blir 160:- plus 69:- plus en 50:- lapp,en sakletare för 495:-…….

men innan jag åker hem med mitt napp ,fångar jag in en telefonförstärkare Doro modell,

kronor 1414:- riksdaler, precis!En vådlig utgift med skräll blev detta totala i hjälpmedelssumma?

Tvåtusen sjuhundratre, syns på mitt kontobevis OJ! Var råden jag fick ändå ekonomiskt sett dumma?”

Nu gäller det ha alla prylar till hands men sakletaren är väl på sin plats,den får hänga med både till havs och till lands

som en GPS kanhända ?Annars får jag kanske ta en ny köpvända och se hur vägarna går om jag hittar tillbaka,

vem vet jag kanske behöver en GPS….. tills dess?

Ruth-Maijde Rönngård 24 januari 2016.

.

 

Marjatta Titoff som köpt två Karelenböcker.

.

Min ene brors f d sambo skickade mig detta tips om nya Karelenböcker om min hembygd, Salmi och ön Lunkula i Ladoga.

TACK Leila för detta tips, nu har jag de båda böckerna hemma hos mig.

Enorma praktverk så TACK även till alla dem som bidragit till dessa utgåvor. Jag föll i gråt när jag såg bilder på släkt och byggnader.

Det Karelen som inte finns mer.

.

.

Boken till höger innehåller enbart bilder, d v s foton som karelarna tog med sig när vi blev evakuerade och tvingades flytta till det egentliga Finland.

.

Den andra boken har mycket text och bilder. Tio cm tjock bok.

.

Min hembygd på ön Lunkula i den väldiga sjön Ladoga.

.

Jag föll i gråt när jag såg min fars båt Otava. Granntomten till höger (syns ej på bilden) ägde mina föräldrar.

Ägde inte båten utan han och sin far (min farfar) åkte med denna båt över till fastlandet till Pitkäranta för att där ta extrajobb i hamnen.

Det lilla jordbruket på ön kunde inte försörja alla i familjerna, då  blev det extrajobb.

Min far: Feodor Titoff

.

Äntligen fick jag se den vackra gamla träbron från ön Lunkula till fastlandet.

Denna bro har jag hört talas om.

 Min morfar var beordrad av militären att spränga den och det gjorde han. Dessförinnan var ordern att evakuera allt folk från ön och sedan sätta eld på alla husen och sist spränga bron.

Min morfar var då 65 år när han tvingades att utföra allt detta.

Min morfar: Kosti Repetti

.

År 2002 återvände jag till ön Lunkula.

Den nya bron inte så vacker som den gamla.

.

Namnen på byarna, i norra Karelen, fick behållas trots att de hade  hamnat i ett annat lands ägo.

Söder om sjön Ladoga, där ändrades namnen till nya ryska ortsnamn.

På skylten  på min bild kan man läsa Lunkula på ryska.

.

.

Fotot längst upp på högersidan är min mormors syster med man.

.

Min mormors syster med man.

Visst blir jag rörd när jag finner släkten i dessa böcker.

.

Fotot på högersidan längst ned till vänster finns min mammas bror.

.

Min mammas bror till vänster på fotot.

.

Den ortodoxa kyrkan i Salmi före kriget.

.

12 februari 1940 begravning i kyrkan.

Under begravningen var kyrkan mörklagd till skydd mot bombfaran. Ceremonin upplystes endast av ljusen kring kistorna och de ljus besökande höllo i sina händer.

.

Så såg kyrkan ut år 2002 när jag var på besök.

Allt som har gått att stjäla har de nya medborgarna tagit. Såsom tak, tegel, kaminer, fönster, dörrar, golv… ja ALLT.

.

Jag inne i kyrkan (år 2002) det som är kvar av den.

.

Själva kyrkogården var svår att finna. Alla gravstenarna var bortförda till vägfyllning.

.

 

.

.

.

.

.

 

GFK:s första MEDLEMSMÖTE 2019.

Den 16 januari samlades vi åter, till några timmars samvaro.

Vi var 24 medlemmar och den här gången hade vi möte i en HSB-lokal, på Flöjtgatan 10 i Västra Frölunda. Den vanliga lokalen på Östra Skansgatan håller på att renoveras. Medlemsmötet i februari, den 20:e, samt årsmötet den 10 mars, ska vi också ha i lokalen i Västra Frölunda.

Till aprilmötet den 17:e och majmötet den 15:e, är vi tillbaka på Östra Skansgatan. Vid vårens sista möte, den 12 juni, grillar vi hos familjen Wikström i Pixbo.

Vår långväga medlem, Kai Rosnell, deltog i årets första möte och berättade om krigsbarn som kom till Sverige från andra länder i

Europa, under 2:a världskriget, bl a från Frankrike. Kais besök var

mycket uppskattat.

Reino Wikström och Pentti Käppi informerade oss ytterligare om

vår förestående resa i maj, till Finland. Reino lämnade specifierade

fakturor betr resan till resedeltagarna. Övriga, som inte var närvarande

vid mötet, får sin faktura per brev.

Som alltid uppskattades serveringen av kaffe, smörgås och kaka.

Tack Mirja-Liisa för gott kaffe och service och tack Sirpa för den

goda kakan du bakat!

Text: Kielo Bengtsson

.

.

Fotograf: Asko Salkola

.

.

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENING

firade julens ankomst

den 12 december 2018

i BRF:s föreningslokal på Östra Skansgatan i Göteborg.

Medlemsmötena, i början av år 2019, ska vi ha i föreningslokal

på Flöjtgatan 10 i Västra Frölunda, medan lokalen på Ö Skansgatan

renoveras.

Vi var 28 deltagare, som fick äta av den överdådiga, delikata buffén.

Mycket mat blev över och överbliven mat portionerades i påsar, som

vi fick ta med oss hem. Ett mycket bra förslag!

Penttis ”kökskapell” stod för musikunderhållningen och ackompan-

jerade oss till allsångerna. Stämningen var på topp, några dansade

också till musiken. Pentti tackades med en flaska vin, för sitt engage-

mang i föreningen, även ordföranden och vårt allt i allo Mirja-Liisa,

fick varsin julgåva.

Ett stort TACK förtjänar även de medlemmar som hjälpte till i köket.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR, ÖNSKAS SAMTLIGA MEDLEMMAR!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

.

.

 

.

 

 

Ett foto från vårt möte, onsdagen den 21 nov.

Fotograf: Annette Eiserman-Wikström.

.

Onsdagen 21 november hade vi vårt sedvanliga MEDLEMSMÖTE, med drygt 20 deltagare.

Efter ordförandens information, redovisade Reino och Pentti om våren 2019:s krigsbarnsresa

till Finland.
Leila Bistroff berättade därefter om sina barndoms- och krigsbarnsminnen – den här gången

på svenska. Den 8 november, då vi arrangerade underhållning, FINSK TORSDAG, för vårdtagare på
finska äldreboendena Rauhala och Onnela, framförde bl.a Leila sina minnen på finska.
Vid mötet den 21:a, hade vi besök av ett barn till ett krigsbarn, som önskade få veta mer om våra

erfarenheter/minnen. Hans pappa hade inte berättat så mycket. Vår gäst ville kunna berätta
för sina barn om hur det var att vara krigsbarn. Fikat var, som alltid, gott. Mötet avslutades med

att vi tackade för förtäringen med sången Paljon kiitoksia………
Text: Kielo Bengtsson

.

 

 

 

 

 

GFK:s MEDLEMSMÖTE, den 19 september 2019,

började med ordförandens information om bl a nästa års

planerade krigsbarnsresa till Finland. Vid styrelsemötet,

tidigare, samma dag, hade vi utsett Reino Wikström och Pentti

Käppi att vara resekommitté, för aktuell resa.

Efter fikastunden bestående av smörgåsar, bullar. kaffe/te,

talade vår medlem, Elena Hellberg-Hirn i ämnet: Vad berättar

en folkdräkt. Elena är en duktig berättare och vi fick mycket ny

kunskap i ämnet. Ett mycket uppskattat inslag.

En av våra medlemmar hade sin finska folkdräkt, som hon hade fått

då hon var ung, med sig och en annan hade sin folkdräkt på sig.

Även Elena var klädd i folkdräkt, i Karelens färger.

Nästa medlemsmöte, den 17 oktober, har vi i föreningslokal på Flöjtg. 10

i Västra Frölunda. Se vägbeskrivning dit, i höstens medlemsbrev.

Text: Kielo Bengtsson

Foto: Asko Salkola.

Irma i folkdräkt från Jurva

.

Irma Ahlenius i folkdräkt

 

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN i SKAGEN

Några av föreningens medlemmar gjorde en snabbvisit till Danmark

den 10–11 sept. Från Göteborg är det ju smidigt att ta sig till

Fredrikshavn på danska sidan och därifrån till Skagen med tåg.

Vädret var varierande – ömsom sol och ömsom regn. P g a regnet blev

det inte så mycket med utomhusaktiviteter, men en del tappra trotsade regnet

och var ute på långpromenader. För min del, hade jag planerat att besöka

Grenen, Danmarks nordligaste udde, där Kattegatt och Skagerack möts.

Det är en fantastisk känsla, att stå där och se två hav mötas.

Tyvärr uteblev upplevelsen den här gången – tiden räckte inte till.

Som alltid är det trevligt att i krigsbarnssammanhang göra

utflykter och umgås även utanför föreningslokalen.

Skagen är trivsamt danskt, som man gärna besöker flera gånger.

TACK Annette och Reino för att ni åter ställde upp och arrangerade

vår resa!

Text: Kielo Bengtsson

.

Hösten närmar sig – den 22 augusti samlades vi,

GFK:are, till det första medlemsmötet efter

sommaruppehållet. 21 medlemmar hade

hörsammat kallelsen.

Vi har vanligtvis börjat höstträffarna med antingen

räkfrossa eller sillsexa – men räkorna var i år alltför

dyra och att göra flera olika sorters sillrätter tar

mycket tid och ork i anspråk, så av den anledningen

festade vi på smörgåstårta i stället och till kaffet

fick vi mandeltårta.

Till det här mötet hade vi inte planerat något egentligt

program – syftet var att träffas och njuta av några timmars

trevlig samvaro.

Pentti hade dragspelet med sig och ackompanjerade oss

till allsånger, som sjöngs på både svenska och finska. På

begäran sjöng han även solo. Tack Pentti!

Några av medlemmarna bidrog också med historier -både

informativa och roande. Ett lyckat medlemsmöte, enligt min mening.

Text: Kielo Bengtsson

.

VÅRENS SISTA MEDLEMSMÖTE, MED GRILLNING.

Den 7 juni grillade vi hos Annette och Reino i Pixbo.

Sedan många år brukar vi i GFK avsluta vårens program med

att grilla .

Vi var ca 20 medlemmar, som njöt av det vackra vädret

och gästfriheten i det Wikströmska hemmet.

Grillmötet har inget egentligt program, frånsett lite information

av ordföranden, som också arrangerade en frågesport om sånger –

på svenska. Irma Ahlenius vann frågesporten.

TACK ANNETTE och REINO!

ALLA VÅRA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN JÄTTESKÖN SOMMAR –

FÖRHOPPNINGSVIS SES VI IGEN I HÖST!

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GFK.S MEDLEMSMÖTE, den 16 maj 2018.

Vi, 22 medlemmar, samlades i vår föreningslokal för att njuta av att åter vara tillsammans.

Strålande sommarväder – nästan synd att vara inomhus. Tre personer i styrelsen

hade förhinder av olika skäl.

Efter information om aktuella ärenden, blev det kaffe med smörgåsar och vetebullar

samt småbröd, som Liisi Söderberg hade bakat.

Dessutom besökte oss Wilma Ottebratt och hade kladdkakor och vispgrädde med sig, som

hon bjöd på. Wilma har studerat på Schillerska –blir student i början av juni– och har

gjort ett projektarbete som berör finska krigsbarn.

Mätta –”övermätta” – och belåtna, lyssnade vi på Pirkko Loippos berättelse om tankar hon hade, då hon sprang göteborgsvarvet 2010. Hennes son sprang också samma

lopp och hennes tankar, medan hon sprang, kretsade kring hur hon skulle få syn på sin son

bland alla tusentals löpare. I början av Älvsborgsbron lyckades de få syn på varandra, då

sonen sprang förbi. Men hon hann uppfatta sonens, ”Hej mamma”!

Resten av göteborgsvarvet gick som en dans och fortfarande minns hon med glädje sonens

”Hej mamma”.

En sak ytterligare om göteborgsvarvet, som jag inte kan låta bli att nämna.

Vår medlem, Pentti Käppi deltog i årets göteborgsvarv för 26:e gången!

all heder för en sådan prestation!!!

kielo Bengtsson

Ordförande

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto Pentti Käppi

.

Pentti med barn och barnbarn efter göteborgsvarvet.

.

.

4 – 6 maj 2018

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENING,

arrangerade ett Nordiskt Vänskapsmöte den 4-6 maj i Kungälv.

Soligt sommarväder, god mat, trevligt boende och service på Hotell

Fars Hatt och framför allt att åter träffa krigsbarnsvänner, bättre

kombination kan man väl knappast önska sig.

En del av oss kom redan på fredagen, vi tillbringade kvällen tillsammans

och bl a lyssnade vi på Pirkko Loippos berättelse om en bastu. En vacker

hjärtevärmande berättelse.

Lördag morgon, då resten av deltagarna anlänt, åkte vi iväg på en fem timmar

lång sightseeing, i ett vårligt fagert Bohuslän, närmast till skärgården.

Vårt huvudsakliga utflyktsmål var Akvarellmuseet i Skärhamn och där åt

vi också en smaklig fiskrätt till lunch – fisk hör ju till basmaten på västkusten.

Under bussresan följde vi också i poeten Pentti Saarikoskis fotspår till ön

Tjörn och vi fick höra en del resenärers personliga skildringar om sina

möten med honom.

Vi hade en utomordentlig guide i Pentti Käppi.

Kaffe och kakor väntade på oss, då vi återkom till hotellet och efter en kort

vilostund, samlades vi, i ett för oss vackert dukat separat rum, för att äta

en festmåltid samt fira Vänners Afton.

Pentti Käppi och hans musikervänner underhöll oss med musik samt

ackompanjerade då vi sjöng allsånger.

Vårt numera upphörda krigsbarnsförbunds sista ordförande, Irja Olsson,

sjöng på vår begäran några sånger. Hon är utbildad i operasång.

Det var verkligen underbart att lyssna till hennes tolkningar.

Reino Wikström berättade intresseväckande och roligt om sin härkomst,

enligt nya rön.

Pentti Käppi förevisade propagandapostkort från krigstiden. Riktigt intressant

material.

Även den här kvällen tog slut alldeles för fort. Morgonen därpå, efter frukost,

kändes det svårt att ta farväl av krigsbarnsvännerna.

Vår förening planerar att även i fortsättningen, en gång per år, arrangera nordiskt

krigsbarns- vänmöte. Vi har redan fått önskemål om att nästa år, ordna en resa till

Finland.

Ett varmt tack till alla deltagare för ett trivsamt veckoslut!

Kielo Bengtsson

Ordförande

.

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

.

 

FINSK TORSDAG

i Träffpunkt Lövgärdet den 26/4 2018, kl 11 – 13.

GFK svarade för programmet, som helt och hållet hölls på finska och

var främst avsett för vårdtagare från finska äldreboendet, Rauhala i

samma byggnad.

Pentti Käppi hade 3 musikervänner med sig och de spelade både till de

finska allsångerna och även några stycken instrumentalt.

Irma Ahlenius, Pirkko Loippo och Reino Wikström var berättare vid

det här tillfället och fick mycket applåder.

Åhörarna deltog i de välbekanta sångerna och såg ut att trivas med vårt

arrangemang.

Under programmet bjöds det på kaffe, kakorna hade ett par GFK-medlemmar

bakat och haft med sig.

I höst kommer flera ”finska torsdagar” att anordnas och vi GFK:are är

ombedda att delta då också.

Text: Kielo Bengtsson

FINSK TORSDAG 26 april 2018

Fotograf: Reiono Wikström

.

.

.

Onsdagen den 18 april 2018

var ett 30-tal medlemmar i Göteborgsföreningen
samlade till medlemsmöte.
Vi hade besök av bl.a. Lotta Hoppu från Sisuradio, som f.n. deltar i en kurs om fotografering

och håller på med ett projekt i samband med kursen. Hon hade vid vårt förra möte önskat

att vi skulle ta med oss föremål och foton från tiden före vår transport till Sverige.

Många av medlemmarna hade hörsammat hennes önskemål.

Dessutom besökte oss Evelyn Jones, reporter på Dagens Nyheter tillsammans med en fotograf.

Evelyn planerar att skriva en artikel om
finska krigsbarn och kom därför till vårt medlemsmöte, för att prata med
några av oss, om våra erfarenheter – om hur det var att lämna sitt land
och komma till Sverige som barn.

Efter information av ordföranden om aktuella saker, berättade vår medlem Immo Marttinen

om sitt liv, så fängslande att ingen lämnades oberörd. – Immo har verkligen förmågan att fånga åhörarna.

Kaffet med smörgås, mjuk kaka och bullar, som Wilma Ottebratt bakat och
haft med sig då hon deltog i ett av våra medlemsmöten, smakade ypperligt.

Wilma går sista året på teaterlinjen på Schillerska Gymnasiet i Göteborg

och hade valt att som gymnasiearbete skriva om finska krigsbarn.
Det är mycket trevligt, att vi finska krigsbarn, fortfarande är föremål
för intresse från olika håll.

Text: Kielo Bengtsson
Foton: Reino Wikström

.

.

.

Immo berättar.

.

.

.

.

Onsdagen den 21 mars kl 15.00

hade GFK medlemsmöte i föreningslokalen

Östra Skansgatan. Tidigare på dagen hade festkommittén, för vänmötet i

Kungälv, planeringsmöte hemma hos Pentti. Därefter hade GFK:s styrelse

möte före medlemsmötet. (Många möten den dagen)!

25 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Som vanligt började mötet med

att ordföranden informerade om de senaste aktuella sakerna.

Lotta Hoppu från Sisu-Radio

hade också bett att få komma och berättade att hon gick på fotografikurs

(deltid) och höll på med ett projektarbete i samband med kursen. Hon

frågade om någon av oss krigsbarn hade föremål från tiden

före vår transport under kriget, till Sverige. Hon ville i så fall fotografera

alstren/föremålen, som sedan skulle visas i en utställning. Hon skulle för-

söka återkomma till vårt nästa medlemsmöte.

Vår medlem Kristina Nadelius berättade sedan sin mycket gripande krigsbarns-

historia, som i alla fall fick mig att inse hur lyckligt lottad jag varit som krigsbarn

i Sverige.

Vi hade gratislotteri bland de närvarande och lottade bl.a ut 3 par stickade vitblå

sockor, som vi hade fått i gåva av föreningen Finska Aftonstjärnan. En av med-

lemmarna där hade stickat dem. Stort tack!

Mätta av smörgåsar och våfflor med grädde och sylt skildes vi efter några timmar,

belåtna över ännu en lyckad sammankomst med vänner.

Tusen tack till Mirja-Liisa och dem som hjälpte henne att grädda och servera våfflor

och även bistod med övriga göromål!

Text: Kielo Bengtsson.

.

Kristina Nadelius

berättar sin krigsnarnshistoria.

.

 

 

.Sverigefinnarnas dag i Göteborg 24 februari 2018

 

 

Musikgruppen Metsäkukkia (Skogsblommor på svenska) underhöll oss med
finska schlagers, tango och vemod, då Sverigefinnarnas dag, firades
den 24 februari kl 13.00 i Tuve bibliotek, för tredje året i rad.

Musikgruppen fick mycket applåder och publiken sjöng med av hjärtans lust i de bekanta sångerna.

GFK, vår förening, bidrog med att två av våra medlemmar, berättade
var sin historia. Mirja-Liisa Axelsson berättade om sina krigsbarns-
erfarenheter och Pirkko Loippos berättelse handlade om bastun i
Partakoski. Även deras berättelser applåderades intensivt.
Gratis kaffe/te och kakor ingick.

Tack, biblioteksföreståndare Björn Diridér, för ett lyckat arrangemang!
Text Kielo Bengtsson.
Roland Önesand har tagit fotona.

.

.

.

Pirkko Loippos och Mirja Liisa Axelsson.

.

Rekvisita till berättelsen om bastun.

.

.

.

.

.

 

GFK hade ÅRSMÖTE

den 18 februari i BRF Alberts föreningslokal,

med 20 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Sedan vi hade avverkat samtliga punkter på dagordningen, blev vi serverade

jättegod smörgåstårta samt hembakad mjuk kaka.

Vid konstituerande styrelsemötet, som den ”nygamla” styrelsen – med ett undantag – höll, fördelades posterna enligt följande:

Ordförande: Kielo Bengtsson

Vice ordförande: Reino Wikström

Kassör: Asko Salkola

Sekreterare: Ruth-Maijde Rönngård

Ledamöter: Pirkko Loippo

Ritva Garre

Irma Ahlenius

Ersättare: Roland Önesand

Raili Nordlund

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

Sstyrelsen 2018.
Längst till vänster Reino Wikström, höger om honom Roland Önesand,
längst ut till vänster i främre raden Pirkko Loippo, höger om henne
Kielo Bengtsson, vidare mot höger Raili Nordlund, Ruth-Maijde Rönngård,
Irma Ahlenius och längst ut till höger Ritva Garre.
Asko Salkola saknas på bilden.

.

 

.

.

Medlemsmöte 24 januari 2018.

Författare Raino Ranén (finskt krigsbarn) berättade om sitt författarskap.

.

Kaino Ranén

.

.

.

.

 

.

.

198 sidor

.

.

 

 

 

 

 

.

.

.

GFK hade årets första medlemsmöte den 24 januari 2018

i Brf Alberts föreningslokal, Ö Skansg 8, där vi i princip alltid har våra möten.

Ett tjugotal medlemmar var närvarande och efter ordförandens information om aktuella saker,

samt avnjutet kaffe med goda smörgåsar och kaka, berättade Kaino Ranén, författare och

finskt krigsbarn, född på Karelska näset, om sitt författarskap.

Mycket intressant!

I GFK finns
ju många medlemmar, som är födda i Karelen, så för dem var Ranéns besök speciellt givande.

Text: Kielo Bengtsson

.

Läs om Kaino Ranén på Wikipedia

Läs här

.

Kaino Ranén,

fotograf Jarmo Paavilainen

Läs vad K Ranén skriver om sig själv.

Klicka här

.

Foto: Asko Salkola

.

Foto: Asko Salkola

.

Från Göteborgs Finska Krigsbarnsförening:

Söndagen den 17 december var det dags för vår traditionella sång och musikstund på äldreboendet Rauhala

för finsktalande I Lövgärdet/ Angered.

Sångkören var ej fulltalig denna gång p.g.av olika anledningar, förkylningar m.m. Vi var dock en tapper skara

4 sjungande damer och med vår dragspelande Pentti Käppi.

De boende hade samlats i den julprydda matsalen med stor förväntan på oss.

Pentti drog igång med härliga dragspelstoner och sin egen röst tillsammans med oss i de välkända finska

julsångerna och plötsligt sjöng de flesta med boende med oss. Det lyste av glädje i deras ögon att få sjunga

de kända julsångerna på eget modersmål.

Sedan blev det kaffepaus med hembakade bullar och kakor som vi haft med oss.

Alla ville prata och det blev både på finska och svenska och många glada skratt runt borden.

En av de boende damerna berättade att hon skulle fylla 100 år om en månad. Det blev hurrarop och Grattissång till hennes ära.

Efter kaffet så sjöng vi åter några sånger både på finska och svenska.

Pentti spelade dessutom några kända melodier som var medryckande och till stor glädje för alla.

Stunden var verkligen mycket uppskattad av alla de boende och även den personal som var med tackade oss

för en trevlig och angenäm stund i julens tecken. De såg fram emot att se oss snart igen.

Vi önskade alla varandra till sist ,en trevlig jul och ett gott nytt år och på återseende!

Ruth-Maijde Rönngård.

..

 

.

..

 

Göteborgs Finska Krigsbarnsförening

Ordförande Kielo Bengtsson

.

.

.

.

Kommentering avstängd.