Göteborgs Finska Krigsbarnsförening

.

.

.

.

.

GFK:s MEDLEMSMÖTE

Vi var 18 medlemmar, som samlades i Brf Alberts

föreningslokal den 16 september 2020.

 

Glädjande, och förvånansvärt att så många deltog, trots restriktioner och försiktighet pga Covid-19.

 

Vår gäst, Birger Wikström, var tvungen att lämna

återbud, men vår v. ordförande Reino ställde upp

i stället och berättade om sin morfars öde som

sockenbarn, på ett verkligen intressant och målande

sätt.

 

Eftersom vi inte hade haft medlemsmöten sedan årsmötet i mars, gavs det ganska mycket information

till medlemmarna, om vad som hänt sedan dess.

 

Fikat, med smörgås och kakor smakade precis som vanligt alldeles förträffligt.

 

TACK Annette för hjälpen med kaffet m.m.,TACK Liisi

för den goda kakan och TACK alla deltagare för att ni

kom, så att vi kan få igång föreningsverksamheten igen.

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Annette Eiserman-Wikström

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

M E D L E M S I N F O R M A T I O N, AUGUSTI 2020.

VID STYRELSEMÖTET DEN 19 AUGUSTI, BESLUTADES

ATT DE SOM AVSER DELTA I HÖSTENS MEDLEMSMÖTEN,

SOM VI HAR DEN 3:E ONSDAGEN I MÅNADEN, MÅSTE

ANMÄLA SITT DELTAGANDE SENAST PÅ MÅNDAGEN

AKTUELL VECKA, ANTINGEN TILL KIELO ELLER REINO.

DETTA FÖR AT VI SKA KUNNA BERÄKNA INKÖPEN TILL

MÖTENA.

TROTS CORONA PANDEMIN HOPPAS VI KUNNA FORTSÄTTA

MED VERKSAMHETEN, ÄVEN OM DET BLIR MED FÄRRE

DELTAGARE.

TEL.NR TILL REINO, 0706-607 833

” ” ” KIELO, 0736-388 078

PÅMINNELSE !

OM FÖRFRÅGAN SOM GJORDES I VÅRENS MEDLEMSBREV.

MED ANLEDNING AV ÖKADE PORTOKOSTNADER, ÖNSKAR

STYRELSEN FÅ BESKED FRÅN ER, SOM HAR E-POSTADRESS

OM DET RÄCKER ATT NI FORTSÄTTNINGSVIS FÅR BL.A. MEDLEMSBREVEN ENBART DIGITALT. DE MEDLEMMAR,

SOM INTE HAR TILLGÅNG TILL E-POST, KOMMER NATURLIGTVIS ATT ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN FÅ MED-

LEMSBREVEN PER POST.

KÄRA MEDLEMMAR, SVARA OCH GE MIG BESKED!

HOPPAS ATT LIVET SNART ÅTERGÅR TILL DET NORMALA!

FÖR STYRELSEN: Kielo, ordf.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

C/o Kielo Bengtsson, Kaprisgatan 180,

424 44 ANGERED

Tel: 0736-388 078

OBS! Ny portkod: 3457F

 

M E D L E M S B R E V JULI 2020

HÖSTENS PROGRAM

Kära medlemmar!

Trots rådande omständigheter med Covid 19 pandemi,

har vi gjort en plan för vår verksamhet till hösten.

Vi tillhör ju en riskgrupp och om vi fortfarande avråds

att åka kollektivtrafik och att iaktta försiktighet vid möten,

är vi införstådda med att du/ni inte vill delta i höst.

I föreningslokalen på Östra Skansgatan 8, Göteborg, kan

vi ju hålla distans till varandra och använda munskydd.

 

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 16 september, kl 14.00.

Birger Wikström, berättar och demonstrerar italienska

charkuterier, vi får möjlighet att även smaka på deli-

katesserna.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 21 oktober, kl 14.00.

Advokat Lars Salkola, kommer då att berätta om sitt

arbete som brottmålsadvokat.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 18 november, kl 14.00,

då Reino Wikström berättar om sin morfars öde som

sockenbarn.

JULFEST/MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 9 december,

kl 14.00. Julmat, julsånger och annat trevligt.

MEDLEMSMÖTE, onsdagen den 20 januari 2021, kl 14.00.

Programmet öppet än så länge.

 

Vid medlemsmötena, i Brf:s Alberts föreningslokal,

serveras kaffe/te, smörgås och kaka.

Kostnad 50:-, som inkluderar deltagande i vinlotteri.

I samband med anmälan till JULFESTEN, senast den 2 dec, till Kielo,

meddelar vi vad kostnaden blir för att delta.

Aktuell medlemsmatrikel för år 2020, bifogas. ./.

VÄNNER/MEDLEMMAR,var snälla och meddela mig eller Reino Wikström

om ni avser att komma till mötena, detta pga läget i världen och att ingen vet hur länge det dröjer innan faran är över.

STYRELSEN HAR MÖTE onsdagen den 19 augusti kl 14.00 i Brf Alberts föreningslokal.

Meddela mig några dagar före om du kan närvara. Styrelsen måste ju vara besluts-

mässig.

 

VARMT VÄLKOMNA! För styrelsen: Kielo, ordförande.

.

.

Foto: Sveriges Radio

 

Idag har Sveriges Radio presenterat sina sommarvärdar.

Till min glädje kommer Anna Takanen att medverka. Söndagen den 2 augusti 2020 kl 13.

Hon är dotter till ett finskt krigsbarn – Timo Takanen – och hon talar redan nu om:

 

Jag kommer att prata om hur det är att vara barn till ett krigsbarn, och om hur ett ensamt barn anländer till en tågstation i ett främmande land utan att kunna språket

.

Här är Annas bok om sin far Timo.

Jag har den i min bokhylla. Mina barn har fått ett ex var. Jag tror att de förstår mig bättre om de får läsa om ett liknande krigsbarnsöde.

.

Jag grät när jag läste boken, den berörde mig p g a likheterna. Detta att inte kunna språket som den ursprungliga familjen talade, att alltid ha tolk. Likheten att våra svenska fosterföräldrar önskade adoptera oss, men vi vägrade byta efternamn. Timo blev adopterad som vuxen och behöll då sitt efternamn Takanen. Jag fick ett testamente istället för att bli adopterad.

Timo och jag utbildade oss till poliser.

Det var Timo som lyckades ordna kontakten med min syster som då bodde i samma stad som Timo.

.

.

Coronadöden slår till även mot oss finska krigsbarn…

.

Orvokki betyder ”viol” på finska

Min syster Orvokki är död. Hon drog sitt sista andetag kl. 03.45 den 22 mars på Kalmar sjukhus. Anja hade vakat i fyra dygn hos henne och var med till slutet. Den sista veckan hade man röntgat

hjärta, njurar och huvud men alla organ var slut efter nästan 88 år. När alla smärtor och ångestkänslor hade bekämpats, kunde Orvokki lämna jordelivet i närvaro av sin kära dotter Anja.

Jag hade tänkt mig att tillbringa påsklovet hos Orvokki, ”violen” som Evy kallade henne. Men så kom Döden och hans medhjälpare Corona emellan. Någon vanlig begravningsceremoni kan det inte bli då vi alla avråds från resor under nuvarande förhållanden.

Anja planerar en minnesstund med urna i Elavi kapell i Borgholm den 3 eller 5 juni. 3 juni har Orvokki namnsdag enligt finsk almanacka.

Förhoppningsvis kan vi då ta oss till Öland,

Barnbarnen Björn från Oslo, Martin från Boden och Niklas från Linköping och jag från Stockholm. Den barnrika släkten för övrigt behöver ju inte vara med.

Så går det ena finska krigsbarnet efter det andra ur tiden. Orvokki och jag startade den första Krigsbarnsföreningen i Halland när vi i augusti 1991 sammankallade till ett möte i hennes stuga i Hästhagen. Till hösten valdes en styrelse för Västkust-

Föreningen i Varbergs Folkets Hus. I den styrelsen ingick Timo

Takanen, polisen i Varberg som är far till Anna Takanen.

I februari 1992 bildades Stockholms-

Föreningen med mig, Soile, som ordförande. Vi for i grupp med tåget till Borlänge samma vår för att starta Riksförbundet Finska Krigsbarn, RFK. Vi var många och entusiasmen var stor. Det

bildades lokalföreningar i hela Sverige och motsvarande organisationer i Finland. Vi hade samtalsgrupper, möten, resor till Finland för att utbyta tankar och erfarenheter. Det skrevs böcker och tidningsartiklar, gavs

intervjuer, gjordes TV-inslag. Till Riksförbundets årsmöte varje år i maj kom alltid en busslast f.d. krigsbarn från Finland. Vi kände oss som en stor familj av systrar

och bröder. När monumentet vid gränsen Haparanda-Torneå skulle invigas reste krigsbarnen med ett specialtåg från Helsingfors till Torneå. Invigningen gjordes i närvaro av

Kung Carl-Gustaf och President Tarja Halonen.

Men vi har blivit nästan 30 år äldre än 1991. Riksförbundet lades ner 2017. Lokalföreningarna har successivt försvunnit. Endast Göteborgsföreningen, GFK, finns kvar,X tack vare dess entusiastiska ordförande Kielo Bengtsson. Det var Orvokki Lingman och Kajsa

Åström som 1992 drog i gång GFK. Många av oss som nu känner oss vilsna och ensamma utan våra ”syskon” har gått med i GFK.

Måtte den få leva länge än, det budskapet vill jag ge till min syster Orvokki inför hennes 88-årsdag den 1 juni 2020.

Måtte Coronan ha bekämpats till dess, så att vi kan få ännu en vår och sommar medan vi orkar njuta av den.

Soile Lingman Stockholm 5.4.2020

.

X

Jag Marjatta Titoff som sköter hemsidan påpekar att två krigsbarnsföreningar finns kvar år 2020. Det är Göteborgsföreningen och Sydsveriges Finska Krigsbarn. Läs om de båda föreningarna i menyn ovanför.

Här väntar vi på de första krigsbarnen i augusti 1991. Senare på hösten
bildades Västkustföreningen i Varbergs Folkets Hus. Det var den första
lokalföreningen i Sverige.
.
Läs också Den stora barnevakueringen, sid. 38-40
 (Riksförbundet Finska Krigsbarn 25 år).

 

.

.

GFK:s Årsmöte 2020.

ÅRSMÖTE hade vi den 11 mars i Brf Alberts föreningslokal på

Ö Skansgatan 8 i Göteborg.

Endast ett fåtal, 16 medlemmar var närvarande – heder åt två

av dem, som kommit ända från Stockholm.

Till mötesordförande utsågs Annette Eiserman-Wikström, som

rutinerat skötte klubban och till sekreterare för mötet valdes

Pirkko Loippo.

Styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes, även övriga funktionärer

blev omvalda.

Stadgarna reviderades och skickas till samtliga GFK-medlemmar

tillsammans med VÅRENS MEDLEMSBREV.

Deltagarna bjöds på smörgås, mjuk kaka, som Raili Önesand bakat.

Smakade ypperligt till kaffet vi bjöds på.

På grund av rådande omständigheter – Corona-viruset – inställer vi

det planerade medlemsmötet, onsdagen den 15 april och avvaktar

vidare information betr förhållningsregler.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GFK:S MEDLEMSMÖTE DEN 19 FEBR 2020, HADE VI SOM VANLIGT PÅ

ÖSTRA SKANSGATAN 8, GÖTEBORG.

22 MEDLEMMAR DELTOG OCH NJÖT AV ATT ÅTER FÅ VARA

TILLSAMMANS. NÅGRA TIMMAR.

 

VI BÖRJADE MED EN TYST MINUT FÖR MIRJA-LIISA AXELSSON,

SOM AVLED DEN 26 JANUARI I ÅR. HON VAR DEN MEST HJÄLP-

SAMMA OCH SNÄLLASTE PERSON JAG TRÄFFAT.

VI, I GFK, KOMMER ATT SAKNA HENNE LÄNGE.

 

EFTER INFORMATION OM BL.A SVERIGEFINSKA VECKANS OLIKA

ARRANGEMANG OCH INFO AV REINO WIKSTRÖM, OM VÅR KOMMANDE

RESA TILL FINLAND, BERÄTTADE SEVERI TÖRNGREN OM SIN KRIGSBARNS-

TID – DET HAN FÅTT VETA I EFTERHAND. HAN VAR BARA 4 ÅR DÅ HAN

SKICKADES TILL SVERIGE OCH HAR INGA EGNA MINNEN AV TRANS-

PORTEN ELLER KRIGET.

TACK SEVERI FÖR DIN BERÄTTELSE!

 

PENTTI KÄPPI HADE DRAGSPELET MED SIG OCH EFTER FIKAT MED

BL.A ANNIKKI KARLSSONS JÄTTEGODA BULLAR, BÖRJADE ALLSÅNGEN,

MED BÅDE FINSKA OCH SVENSKA SÅNGER. NATURLIGTVIS VAR OCKSÅ

SATUMAA/SAGOLANDET MED PÅ REPERTOAREN.

TEXT: Kielo Bengtsson

FOTON: Asko Salkola

.

.

.

.

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS, för år 2020, första medlemsmöte

höll vi onsdagen den 15 januari i den sedvanliga föreningslokalen

på Ö Skansgatan i Göteborg.

Drygt 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kommit för att

dels lyssna på Reino Wikströms, vår researrangör, information om

vår förestående resa till Finland, samt dels lyssna på Elena

Hellbergh-Hirn, berätta om Karelska Korsvägar – Näset

som kulturmöte. Mycket intressant! Hon tackades med en ”Finska

Krigsbarns” ytterkruka.

Kaffet, smörgåsarna samt kakan, som Liisi Söderberg hade bakat,

smakade förträffligt.

Medlemmarna informerades också om att nästa Medlemsmöte

är den onsdagen den 19/2 och att Årsmötet sker onsdagen den

11/3.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS JULFEST

FIRADES ONSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2019,

I DEN SEDVANLIGA LOKALEN, PÅ ÖSTRA SKANSGATAN, GÖTEBORG.

VI VAR 30 MEDLEMMAR SOM DELTOG I FIRANDET.

JULTALLRIK, BESTÄLLD FRÅN ETT LOKALT FÖRETAG,

SMAKADE FÖRTRÄFFLIGT OCH DESSERTEN RIS À LA

MALTA LIKASÅ.

TILL KAFFET HADE VI FINSKA JULTÅRTOR.

ORDFÖRANDEN HADE ORDNAT FRÅGESPORT, SOM

IMMO VANN.

MUSICERANDE PENTTI HADE DRAGSPELET MED SIG – HAN MUSICERADE TILL ALLSÅNGERNA OCH SPELADE OCH

SJÖNG ÄVEN SOLO.

TUSEN TACK PENTTI ! TACK ÄVEN ANNETTE OCH MIRJA-LIISA, SOM FUNGERAR SOM ”VÅRA KÖKSMÄSTARE” MED

BRAVUR.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2020 TILLÖNSKAS ALLA VÅRA MEDLEMMAR!

TEXT: Kielo Bengtsson

Foton: Ruth-Maijde Rönngård och Asko Salkola

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GFK:s

MEDLEMSMÖTE

den 13 november 2019 med början kl 15.00, gästades av

Marjaana Malm Nilsson,

som är processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs stad.

Hon berättade bl a om de nya lagskärpningarna som vunnit laga kraft, den 1 januari 2019, lagen om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk.

Kommunens och myndighetspersoners informationsplikt, vid

rekrytering av ny personal är finsk språkkompetens meriterande. Beslut och beslutsunderlaget vid t ex äldreomsorgen/biståndsbe-

dömning ska kunna meddelas muntligt, skriftligt eller via tolk.

Service, vård och omsorg ska ges helt eller till väsentlig del på

nationella minoritetsspråket finska i Göteborg. Detta för att

Göteborg tillhör finska språkets förvaltningsområde.

V.ordf Reino Wikström informerade om att kommande vårs medlemsresa har ändrat destination. I stället för Åland, planeras

resan gå till Helsingfors, varifrån vi kan göra utflykter till olika

sevärdheter.

Ordföranden informerade kort om olika föreningars kommande arrangemang under hösten, bl a om Anna Takanens besök på

Göteborgs Stadsteater på Finlands Självständighetsdag, hon kommer

då att intervjuas om sin bok ”Sörjen som blev”.

Kaffet, smörgåsarna och kakan avnjöts med god aptit av oss 23 med-

lemmar.

Många av oss är ju numera ensamstående, så fikastunden känns

mycket viktig, då man har vänner att fika tillsammans med.

Text: Kielo Bengtsson

 

 

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENINGS

MEDLEMSMÖTE,

16 oktober 2019,

hölls, som vanligt, i Brf Alberts föreningslokal. 22 medlemmar

var närvarande och lyssnade på Göteborgs Esperantoförenings ord-

förande Siv Burell, som berättade om språket esperantos historik

och föreningens verksamhet. Ett mycket givande och informativt

föredrag! Stort Tack Siv!

Medlemmarna informerades också om kommande, aktuella föredrag

och aktiviteter i Göteborg med omnejd.

Till kaffet serverades karelska piroger med äggsmör samt jättegod

kaka, som Raili Nordlund hade bakat.

Stort tack också till ANNETTE, som såg till att alla fick både kaffe

och tilltugg.

Text: Kielo Bengtsson

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

GFK:s MEDLEMSMÖTE

den 25 september 2019 samlade tjugotal medlemmar.

Som vanligt hölls mötet i Brf Alberts föreningslokal på

Östra Skansgatan i Göteborg.

Ordföranden Kielo informerade om aktuella saker, bl.a att GFK ut-

ökats med 2 nya medlemmar. Vice ordföranden Reino berättade om planeringen dittills, av den kommande medlemsresan till Åland i maj nästa år. Han ställde frågan om hur många som var intresserade att

delta. Samtliga – vad jag kunde se – räckte upp en hand.

Kaffet, smörgåsarna och sockerkakan, som Ruth-Maijde hade bakat,

fick en strykande åtgång och efter fikat berättade Raili Nordlund

sina krigsbarnsminnen. Hon visade också en del foton, bl a från

bostäder, där de som evakuerade från Karelen, fick bo. Tack Raili,

för din intressanta och tankeväckande berättelse!

Vår nästa träff, tisdagen den 8 oktober kl 13.00, är en utflykt till Göteborgs Stadsmuseum. Varmt välkomna dit!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

Traditionsenligt började Göteborgsföreningen höstens medlemsmöten

med att ordna en festligare träff än vad vi annars brukar göra.

Sedan 2008, då undertecknad blev ordförande, har vi alternerat med bl.a räkfrossa, kräftskiva, sillsexa, för att fira återseendet efter sommaruppehållet.

30 deltagare hade samlats den 21/8 i den sedvanliga föreningslokalen, på Östra,Skansgatan. Delikata räkor – vi är ju i Göteborg!!! – med tillbehör hade en strykande åtgång – åtföljt av kaffe och kaka, som Ritva hade bakat.

Resultatet av frågesporten, från träffen den 12/6 meddelades. Det visade sig

att Ritva Garre och Pentti Käppi kom på delad 1:a plats med samma antal

poäng

Pentti hade dragspelet med sig och ackompanjerade oss till allsångerna.

Stämningen var, som vanligt, på topp och alla verkade trivas och vara

glada över att åter träffas.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

.

.

.

.

Foto: Ruth-Maijde Rönngård

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

c/o Kielo Bengtsson

tel 031-330 66 65, mobil 0736-388078

 

 

MEDLEMSBREV JULI 2019/ HÖSTENS AKTIVITETER

 

Vid styrelsemötet den 10/7 2019 beslutades följande:

 

Onsdagen den 21 augusti kl 14.00, MEDLEMSMÖTE, då vi

festar på räkor med tillbehör, samt kaffe/te med kaka.

Kostnad 160:- per person. Bindande anmälan om ditt deltagande, senast 14/8, till Kielo. Ta med egen dryck.

Vi roar oss också med allsång till dragpelsmusik.

I kostnaden ingår deltagande i vinlotteri.

(Vid samtliga medlemsmöten planerar vi att ha vinlotteri. Deltagandet inkluderas i mötesavgiften).

 

 

Onsdagen den 25 september kl 14.00, MEDLEMSMÖTE.

Raili Nordlund berättar om sina erfarenheter som krigsbarn.

Kaffe/te, smörgås och kaka serveras. Kostnad 50:-

 

 

Tisdagen den 8 oktober, kl 13.00, UTFLYKT till Göteborgs

Stadsmuseum, där vi kan ta del av olika utställningar, förslagsvis Göteborgs födelse, och Göteborgs garderob.

Pentti Käppi kan informera oss om Göteborgs födelse och

Göteborgs garderob-utställningen/modeutställning/ gläntar på dörren till en annan tid. Vi träffas i entrén. Efteråt fika till

självkostnadspris, för dem som önskar.

 

 

Onsdagen den 16 oktober, kl 14.00, MEDLEMSMÖTE, då

Siv Burell, ordförande i Esperantoföreningen i Göteborg,

besöker oss för att informera om nämnda förening.

Kaffe/te, karelska piroger med äggsmör, samt kaka serveras.

Kostnad 50:-.

 

 

Onsdagen den 13 november. Kl 15.00, (OBS Tiden!) MEDLEMSMÖTE. Marjaana Malm Nilsson, processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs stad, på besök för att informera om skärpningarna i lagen om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk. Kaffe/te, smörgås och kaka

serveras. Kostnad 50:-.

 

 

Onsdagen den 11 december, kl 14.00, JULFEST, med julmat,

allsång och musik. Kaffe/te och kaka ingår i priset 160:-. Ta

med egen dryck. Bindande anmälan till Kielo, senast den 3/12.

Onsdagen den 15 januari 2020, kl 14.00, MEDLEMSMÖTE.

Programmet inte klart. Kaffe/te, smörgås och kaka serveras,

kostnad 50:-.

 

 

SAMTLIGA MEDLEMSMÖTEN HAR VI I BRF ALBERTS

FÖRENINGSLOKAL, Östra Skansgatan 8, Göteborg.

REVITALISERINGSTRÄFFARNA I FINSKA fortsätter

fr o m augusti månad. Vi träffas torsdagar, udda veckor,

kl 12.00 i Finska Aftonstjärnan/Iltatähtis lokal, Peppargatan 41,

Angered.

 

AKTUELL MEDLEMSMATRIKEL, med medlemmar som har

erlagt årsavgift för 2019 bifogas.

 

STYRELSEN har diskuterat en eventuell resa till Åland, nästa

vår. Vi tar gärna emot förslag om resmål och aktiviteter där.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA KOMMANDE ARRANGEMANG!

För styrelsen: Kielo Bengtsson, ordf.

 

.

.

.

Onsdagen den 12 juni 2019, njöt GFK:arna åter av

ANNETTE och REINOS gästfrihet i Pixbo.

Tjugotalet medlemmar kom till sommarfesten, som var

den sista träffen innan sommaruppehållet.

Efter lite information av ordföranden, lät vi oss väl smaka av nypotatisen och matjessillen med tillbehör.

Många av oss ansåg, att det var den godaste

matjessillen de någonsin smakat.

(Förra året, då GFK hade riksmöte i Kungälv, ingick en buss-

tur till bl a Klädesholmen. En del av oss besökte fiskaffären

där och Gerd Cronstedt – medlem i Sydsveriges Finska Krigs-

barnsförening – nämnde att hon alltid köpte Klädesholmens

matjessill till midsommar och de orden fastnade hos mig och

en del andra deltagare också. Sedan dess ska det alltså vara Klädesholmens matjessill och ingenting annat).

Annette hade också gjort supergod jordgubbstårta, som naturligtvis fick strykande åtgång.

Vilken fest!

Ordföranden hade iordningställt frågesport med blandade frågor.

Vid första medlemsmötet i höst, informeras tävlingsresultatet.

TACK Annette och Reino, för en verkligen trevlig sommarfest!

ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN SKÖN SOMMAR!

VI SES IGEN TILL HÖSTEN!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

 

.

.

Fem foton tagna av Asko Salkola

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

Foto Asko Salkola

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

hade MEDLEMSMÖTE den 15.5.2019 i föreningslokalen Östra

Skansgatan 10, med ca 20 medlemmar närvarande samt 4 gäster från

Esperantoföreningen i Göteborg.

Efter att ordföranden hälsat deltagarna och speciellt esperantisterna välkomna informerades – även de som inte deltagit i resan till Finland – om den lyckade utflykten till vårt östra broderland och mötena med

våra krigsbarnsvänner i Finland.

Efter fika med bl a Hilkka Engströms jättegoda bullar, berättade Pentti Käppi fängslande, med bilder, om evakueringen av karelare under 1940-talet. Hans egen familj var ju bland dem, som fick lämna sitt hem.

Ordföranden i Göteborgs Esperantoförening, Siv Burell, informerade

om den föreningens verksamhet och tackades med boken, Den Stora Barnevakueringen 1939-1945.

Ytterligare en sammankomst har vi under våren, nämligen den 12 juni.

Då träffas vi hos Annette och Reino Wikström i Pixbo.

Se vidare information i vårens medlemsbrev.

Text: Kielo Bengtsson

.

.

KRIGSBARNSRESA  till Finland 6 – 10 maj 2019, sjungande tack  för maten i buffen på VIKUNG LINES MARIELLA

Film av Kurt Mälarstedt.

Inlagd på YouTube av Marjatta Titoff

.

Vid middagen på utresan.

Foto Helge Franke

Foto Helge Franke

Foto Helge Franke

Sibelius ´födelsehem i Tavastehus

Foto Helge Franke

Biblioteket Ode (Oodi) i Helsingfors

Foto Helge Franke

Pentti med Kurt och Hilkka Mälarstedt

Foto Helge Franke

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

Vanda med minneslunden för krigsbarn.

.

Foto Pertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

FotoPertti Käppi

.

Foto Pertti Käppi

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS RESA 6- 10 MAJ 2019.

Text: Kielo Bengtsson

Sammanlagt 26 medlemmar från Sverige samt 12 av Helsingforsnejdens

medlemmar deltog i resan vid olika tillfällen.

Vi, som bor i Göteborg åkte tåg till Stockholm där vi sammanstrålade

med dem som kom från andra orter i Sverige. Viking-Lines färja Mariella tog oss till Helsingfors, där abonnerad buss och helsingforsmedlemmarna

Virve Kaskela och Pertti Kavén väntade. Övriga deltagare steg ombord vid

Kiasma.

I Helsingfors och på väg till Arabia-utställningen i Gamla stan guidades vi

av Virve Kaskela. Resan fortsattte därefter till Helsinge kyrkby, medan Reino Wikström berättade om Helsinge och Vanda å området. Vi gjorde ett stopp vid kyrkogården, för att hedra helsingforsmedlemmen Liisa Pöyhönen, som avled 2018. Färden fortsatte därefter till Tavastehus,

där vi skulle logera 2 nätter.

Gemensam måltid på kvällen och efter maten program, framfört av en del deltagare samt allsång ackompanjerat av Helge Franke och Pentti Käppi.

Dagen därpå, den 8 maj, åkte vi till Visavuori, till muséet där, med bl a Kari Suomalainens karikatyrteckningar.

I Tammerfors, vårt nästa resmål, åkte vi till museicentrumet Vapriikki,

där ett tiotal medlemmar från tammerforsföreningen hade mött upp.

Efter att vi ätit lunch, fanns det möjlighet att besöka muséerna där.

Meningen var att vi skulle ha en sightseeingtur i Tammerfors, men det

pågår gatuarbete nästan överallt och således oframkomligt för bussar.

Anledningen till gatuarbetena är att spårvägstrafik ska införas i Tammerfors. På återvägen till Tavastehus var det Pentti Käppi som guidade och berättade.

På kvällen hade vi åter gemensam måltid, med trevliga programinslag

och naturligtvis också allsånger till Helges Frankes ackompanjemang. (Pentti Käppis dragspel hade gått sönder).

TACK Irja Olsson, Pirkko Loippo, Daisy Holopainen, Virve Kaskela,

Aili Sahlberg, Helge Franke och Pentti Käppi! Vilka förmågor det finns

bland oss finska krigsbarn!!!

På torsdagen den 9 maj, hann vi besöka Sibelius födelsehem, innan vi

lämnade Tavastehus för färd mot Helsingfors. Under bussresan berättade

Pentti Käppi, mycket informativt delar av Finlands historia.

I god tid före färjans avgång kom vi till Helsingfors och hann också en stund- inte alls tillräckligt lång stund – besöka Ode, det nya biblioteks-

/mångkulturhuset, innan det var dags att ta farväl av våra krigsbarns-

vänner i Helsingfors.

En riktigt lyckad resa! TACK alla deltagare, som bidrog till detta!

.

.

.

 

.

.

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGENS MEDLEMSMÖTE, ONSDAGEN

DEN 17 APRIL HADE VI, FÖR FÖRSTA GÅNGEN I ÅR, I DEN NYRENOVERADE FÖRENINGSLOKALEN PÅ ÖSTRA SKANSG.

ELENA HELLBERG-HIRN PRESENTERADE EN FÄRSK AVHANDLING

AV BARBARA MATTSSON, OM FINSKA KRIGSBARN I SVERIGE EFTER

KRIGET. AVHANDLINGEN ÄR SKRIVEN PÅ ENGELSKA OCH ELENA

HAR ÖVERSATT VALDA DELAR AV DEN, FÖR ATT ALLA MEDLEMMAR

SKULLE FÖRSTÅ. STORT TACK ELENA!

VID MÖTET INFORMERADE REINO WIKSTRÖM OCH PENTTI KÄPPI

YTTERLIGARE OM VÅR KOMMANDE RESA TILL FINLAND.

KAFFE/TE, SMÖRGÅS OCH KAKA SMAKADE SOM ALLTID UTMÄRKT

OCH ALLA TYCKTES TRIVAS I GEMENSKAPEN.

TERVE FINLAND, SNART KOMMER VI!

Text: Kielo Bengtsson.

Foton: Pentti Käppi

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN

FINSKA KRIGSBARN

c/o Kielo Bengtsson, Kaprisgatan 180,

424 44 ANGERED.

Tel 031-330 66 65, mobil 0736-388078

 

 

MEDLEMSBREV MARS 2019

med information om styrelsens sammansättning

och

VÅRENS PROGRAM

Vid årsmötet den, 10 mars 2019, deltog 21 medlemmar och styrelsen fick

sammansättning enligt nedan:

Kielo Bengtsson, ordförande, tel 031-330 66 65, mobil 0736-388 078

Reino Wikström, vice ordförande, tel 031-88 56 90, mobil 0706-607 833

Ruth-Maijde Rönngård, sekreterare, tel 031-23 57 95, mobil 0736-972 114

Asko Salkola, kassör, tel 031-16 11 84, mobil 0706- 661 184

Ritva Garre, ledamot, tel 0735-744 073

Irma Ahlenius, ledamot, tel 031-54 26 72, mobil 0703-480 189

Pirkko Loippo, ledamot, tel 031-45 22 38

Roland Önesand, ersättare, tel 031-26 58 04

Raili Nordlund, ersättare, tel 031-28 18 70, mobil 0768-387 247

Christer Sellberg, revisor, tel 031-16 95 62

Immo Marttinen, revisor, tel 031-24 81 15, mobil 0733-638 588

Revisorersättare: Vakant

Valberedning: Pentti Käppi, tel 031-29 16 88, mobil 0730-673 671, sammankallande,

Hilkka Engström, tel 0704-371 784

Webmaster: Marjatta Titoff, tel 0730-978130

 

VÅRENS PROGRAM

Onsdagen den 17 april, kl 15.00, MEDLEMSMÖTE, då Elena Hellberg-Hirn presenterar en färsk avhandling av Barbara Mattsson om finska

Krigsbarn i Sverige. Kaffe/Te, smörgås och kaka serveras. Kostnad: 40:-.

Onsdagen den 15 maj, kl 15.00, MEDLEMSMÖTE, Pentti Käppi

berättar då om evakueringen av karelare under 1940-talet. Kaffe/Te, smörgås

och kaka serveras. Kostnad 40:-.

MEDLEMSMÖTENA, 17/4 OCH 15/5 HAR VI I DEN NYRENOVERADE

MÖTESLOKALEN ÖSTRA SKANSGATAN 8, GÖTEB0RG,

 

Onsdagen den12 juni, kl 13.00, SOMMARMÖTE/-FEST, hos Annette och Reino Wikström, Kullavägen 3 B, 435 43 Pixbo. Tjuvstart på midsommar-

firande, med nypotatis, sill m.m. Ta med egen dryck till maten! Kostnad 120:-,

betalas till GFK:s plusgiro 6548-2, senast den 5 juni. Även bindande anmälan om deltagande, görs, senast den 5 juni, till Kielo tel 0736-388078.

OBS! Styrelsen kallas till styrelsemöte onsdagen den 10 juli, kl 13.00, för

planering av höstens program. Mötet är hos Kielo, Kaprisgatan 180, Angered.

 

OBS!

De, som är anmälda till RESAN TILL FINLAND, träffas den 6 maj kl 10.45,

vid spår MTR Express, vagn E.Tåget avgår kl 11.05 från Göteborg och från

Skövde avgår tåget kl 12.12.

REVITALISERINGSTRÄFFARNA I FINSKA fortsätter i Finska Aftonstjärnan-

Iltatähti, Peppargatan 41, Angered. Vi träffas torsdagar, udda veckor kl 12.00.

Påminnelse om MEDLEMSAVGIFTEN, till dem som ännu inte erlagt den.

Enligt stadgarna ska avgiften till GFK:s plusgiro vara betald, senast den 30 april.

Styrelsen tar gärna emot förslag till höstens program, samt även skriftliga

alster till vår hemsida.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRENS AKTIVITETER!

För styrelsen: Kielo, ordförande

.

.

Göteborgs Finska Krigsbarns styrelse år 2019.

Från vänster sittande Roland Önesand, Raili Nordlund, Irma Ahlenius och ordf. Kielo Bengtsson. Stående från vänster Ruth-Maijde Rönngård, Reino Wikström, Asko Salkola och Ritva Garre. Frånvarande på fotot är Pirkko Loippo.

.

Bild med Pirkko Loippo till höger om Kielo B.

Foto: Ruth-Maijde Rönngård
.
.

.

Dikt av medlemmen: Ruth-Maijde Rönngård

Tid – i tid och otid ! 2000 06 06

Folk talar om tid och väder,

tid som inte finns, eller alltid finns.

Om vårens tid med blommande fläder

och tid som fylles med allehanda besvär.

Massor av tid,

vi stressar, jäktar och gnyr.

Vi ojar och klagar

över att tiden inte räcker till – utan bara flyr

för nya kommande dagar.

Vad är det för tid som finns ?

Flextid, arbetstid, svunnen tid, fritid.

Tid som var bortglömd, tid som man minns.

Nutid, dåtid, forntid, framtid.

Oj vilka tider, milda tider, stränga tider,

bortkastad tid och tillvaratagen,

moderna tider, storhetstider, valtid, mertid

Ungdomstid, förälskad betagen,

passionstid, sommartid, studietid.

Inkubationstid, medeltid, ställtid,

realtid, svinntid, busstid, gångtider.

Nog finns det tid alltid – öppen tvätt-tid

Tiden – skrider, rinner, springer –

forsar fram !

Tiden segar sig fram, den rusar iväg,

ilar så snabbt, tiden flyger sin kos,

tiden hasar med långsamma steg,

fladdrar förbi – nyss var den hos – Dig ?

Vi ödslar bort tiden, vi slarvar bort tiden.

Skördetid, tid att mogna – hög-tid !

Vi föddes i tidens tecken.

Var det tiden som tog knäcken – på oss ?

Men det enda som finns kvar är – tid !

.

.

.

MEDLEMSMÖTE, 20 februari 2019 i Göteborgsföreningen Finska Krigsbarn.

Trångt, men ändå trevligt i tillfälliga lokalen i Västra Frölunda.

Drygt 20 medlemmar var samlade, då Kurt Johansson, vår medlem berättade

sin krigsbarnshistoria. En intressant och tankeväckande berättelse.

Medlemmarna informerades om kommande arrangemang i Göteborg.

Bl.a. Sverigefinsk vecka 21-28/2 med finsk film, teaterföreställningar, musik-

framträdanden, sångkörer och föredrag. Den 24/2 varje år firas Sverige-

finnarnas dag, sedan år 2011, då Göteborg blev finskt förvaltningsområde.

Kaffe, smörgås och delikata kakor, som bakats av Mirja-Liisa fick vi också njuta

av under eftermiddagen. Stort Tack till Mirja-Liisa och dem som hjälpte henne

med fikat.

De närvarande påmindes om vårt årsmöte den 10 mars, samt om deltagande i

Finsk Torsdag den 7 mars, då vi underhåller de boende på finska äldreboendet

Rauhala och demensboendet Onnela i Lövgärdet, Angered.

Text: Kielo Bengtsson

 

Foto Asko Salkola

Foto Asko Salkola

Fotona från Asko är från Finsk Torsdag, i Träffpunkt Lövgärdet den 7 mars,
då vi underhöll boende på finska äldreboendet Rauhala och demensboendet
Onnela. Mirja-Liisa Axelsson, fotograferad då hon berättar sin krigsbarns-
historia.

..

.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP!

Med mina värkande ömma händer måste jag få öppnat medicinburken,

men hur? Med värk i rygg och kraftlösa armar måste jag

kunna böja mig ,men hur?

Med mina ögons svaga syn måste jag se att läsa min itext på alla burkar,

men hur?Jag kämpar så fingrarna kroknar av kramp

bänder med kniv och sax men hur jag än gör så är ändå min kamp

så meningslös trots jag tar i med max.

.krafterna räcker ej alls till att skruva, trycka och dra

hur skall jag göra vad skall jag ta? Då får jag goda råd av okänd person: ”Köp hjälpmedel till alla

dina måsten…

dom är såå bra, att ha”!Här en:Tablettöppnare, en förnämlig sak, så viktigt,

jo minsann, kostnad 150 kronor , låter relevant.Och en burköppnare ligger väl så rätt och riktigt

priset där är 106:- kontant En tubklämma till tandkrämstub, med mera…

blir kostnad med en hundringI plånbokens fack finns flera…

kronor som blir till muddring Behöver kunna se förståss.. Ett förstoringsglas!

159:- med belysning Känner mig på väg till plundring

med en obehaglig rysning,innan plånboken töms med ett rasslande kras!

Men det finns ju kredit -kort sagt och gjort,ser mig behöva en pincettång

en flasköppnare, en tetrapacköppnare Inget köptvång…

det blir 160:- plus 69:- plus en 50:- lapp,en sakletare för 495:-…….

men innan jag åker hem med mitt napp ,fångar jag in en telefonförstärkare Doro modell,

kronor 1414:- riksdaler, precis!En vådlig utgift med skräll blev detta totala i hjälpmedelssumma?

Tvåtusen sjuhundratre, syns på mitt kontobevis OJ! Var råden jag fick ändå ekonomiskt sett dumma?”

Nu gäller det ha alla prylar till hands men sakletaren är väl på sin plats,den får hänga med både till havs och till lands

som en GPS kanhända ?Annars får jag kanske ta en ny köpvända och se hur vägarna går om jag hittar tillbaka,

vem vet jag kanske behöver en GPS….. tills dess?

Ruth-Maijde Rönngård 24 januari 2016.

.

 

Marjatta Titoff som köpt två Karelenböcker.

.

Min ene brors f d sambo skickade mig detta tips om nya Karelenböcker om min hembygd, Salmi och ön Lunkula i Ladoga.

TACK Leila för detta tips, nu har jag de båda böckerna hemma hos mig.

Enorma praktverk så TACK även till alla dem som bidragit till dessa utgåvor. Jag föll i gråt när jag såg bilder på släkt och byggnader.

Det Karelen som inte finns mer.

.

.

Boken till höger innehåller enbart bilder, d v s foton som karelarna tog med sig när vi blev evakuerade och tvingades flytta till det egentliga Finland.

.

Den andra boken har mycket text och bilder. Tio cm tjock bok.

.

Min hembygd på ön Lunkula i den väldiga sjön Ladoga.

.

Jag föll i gråt när jag såg min fars båt Otava. Granntomten till höger (syns ej på bilden) ägde mina föräldrar.

Ägde inte båten utan han och sin far (min farfar) åkte med denna båt över till fastlandet till Pitkäranta för att där ta extrajobb i hamnen.

Det lilla jordbruket på ön kunde inte försörja alla i familjerna, då  blev det extrajobb.

 

Min far: Feodor Titoff

.

 

Äntligen fick jag se den vackra gamla träbron från ön Lunkula till fastlandet.

Denna bro har jag hört talas om.

 Min morfar var beordrad av militären att spränga den och det gjorde han. Dessförinnan var ordern att evakuera allt folk från ön och sedan sätta eld på alla husen och sist spränga bron.

Min morfar var då 65 år när han tvingades att utföra allt detta.

Min morfar: Kosti Repetti

.

År 2002 återvände jag till ön Lunkula.

Den nya bron inte så vacker som den gamla.

.

Namnen på byarna, i norra Karelen, fick behållas trots att de hade  hamnat i ett annat lands ägo.

Söder om sjön Ladoga, där ändrades namnen till nya ryska ortsnamn.

På skylten  på min bild kan man läsa Lunkula på ryska.

.

.

Fotot längst upp på högersidan är min mormors syster med man.

.

Min mormors syster med man.

Visst blir jag rörd när jag finner släkten i dessa böcker.

.

Fotot på högersidan längst ned till vänster finns min mammas bror.

.

Min mammas bror till vänster på fotot.

.

Den ortodoxa kyrkan i Salmi före kriget.

.

12 februari 1940 begravning i kyrkan.

Under begravningen var kyrkan mörklagd till skydd mot bombfaran. Ceremonin upplystes endast av ljusen kring kistorna och de ljus besökande höllo i sina händer.

.

 

Så såg kyrkan ut år 2002 när jag var på besök.

Allt som har gått att stjäla har de nya medborgarna tagit. Såsom tak, tegel, kaminer, fönster, dörrar, golv… ja ALLT.

.

 

Jag inne i kyrkan (år 2002) det som är kvar av den.

.

Själva kyrkogården var svår att finna. Alla gravstenarna var bortförda till vägfyllning.

.

 

.

.

.

.

.

 

GFK:s första MEDLEMSMÖTE 2019.

Den 16 januari samlades vi åter, till några timmars samvaro.

Vi var 24 medlemmar och den här gången hade vi möte i en HSB-lokal, på Flöjtgatan 10 i Västra Frölunda. Den vanliga lokalen på Östra Skansgatan håller på att renoveras. Medlemsmötet i februari, den 20:e, samt årsmötet den 10 mars, ska vi också ha i lokalen i Västra Frölunda.

Till aprilmötet den 17:e och majmötet den 15:e, är vi tillbaka på Östra Skansgatan. Vid vårens sista möte, den 12 juni, grillar vi hos familjen Wikström i Pixbo.

Vår långväga medlem, Kai Rosnell, deltog i årets första möte och berättade om krigsbarn som kom till Sverige från andra länder i

Europa, under 2:a världskriget, bl a från Frankrike. Kais besök var

mycket uppskattat.

Reino Wikström och Pentti Käppi informerade oss ytterligare om

vår förestående resa i maj, till Finland. Reino lämnade specifierade

fakturor betr resan till resedeltagarna. Övriga, som inte var närvarande

vid mötet, får sin faktura per brev.

Som alltid uppskattades serveringen av kaffe, smörgås och kaka.

Tack Mirja-Liisa för gott kaffe och service och tack Sirpa för den

goda kakan du bakat!

Text: Kielo Bengtsson

.

.

Fotograf: Asko Salkola

.

.

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENING

firade julens ankomst

den 12 december 2018

i BRF:s föreningslokal på Östra Skansgatan i Göteborg.

Medlemsmötena, i början av år 2019, ska vi ha i föreningslokal

på Flöjtgatan 10 i Västra Frölunda, medan lokalen på Ö Skansgatan

renoveras.

Vi var 28 deltagare, som fick äta av den överdådiga, delikata buffén.

Mycket mat blev över och överbliven mat portionerades i påsar, som

vi fick ta med oss hem. Ett mycket bra förslag!

Penttis ”kökskapell” stod för musikunderhållningen och ackompan-

jerade oss till allsångerna. Stämningen var på topp, några dansade

också till musiken. Pentti tackades med en flaska vin, för sitt engage-

mang i föreningen, även ordföranden och vårt allt i allo Mirja-Liisa,

fick varsin julgåva.

Ett stort TACK förtjänar även de medlemmar som hjälpte till i köket.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR, ÖNSKAS SAMTLIGA MEDLEMMAR!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

.

.

 

.

.

.

Två boktips

.

.

.

.

.

.

 

 

t

 

.

Ett foto från vårt möte, onsdagen den 21 nov.

Fotograf: Annette Eiserman-Wikström.

.

Onsdagen 21 november hade vi vårt sedvanliga MEDLEMSMÖTE, med drygt 20 deltagare.

Efter ordförandens information, redovisade Reino och Pentti om våren 2019:s krigsbarnsresa

till Finland.
Leila Bistroff berättade därefter om sina barndoms- och krigsbarnsminnen – den här gången

på svenska. Den 8 november, då vi arrangerade underhållning, FINSK TORSDAG, för vårdtagare på
finska äldreboendena Rauhala och Onnela, framförde bl.a Leila sina minnen på finska.
Vid mötet den 21:a, hade vi besök av ett barn till ett krigsbarn, som önskade få veta mer om våra

erfarenheter/minnen. Hans pappa hade inte berättat så mycket. Vår gäst ville kunna berätta
för sina barn om hur det var att vara krigsbarn. Fikat var, som alltid, gott. Mötet avslutades med

att vi tackade för förtäringen med sången Paljon kiitoksia………
Text: Kielo Bengtsson

.

.

.

Hjälp en släktforskare…

 

En målarkompis till mig behöver hjälp med att finna ett finskt krigsbarns släkt.

.

Aulis Johannes Kuopio

född 1940-06-03 i Forssa, Finland

 

Fader: ingen antecknad, född i Finland, död i Finland

.

Moder: Anna Kuopio, född i Finland, död i Finland

 

.

Ni som vet något om denne mans släkt – hör av Er.

marjattatitoffsnabelagmail.com

.

Tillägg från min målarkompis:

Hej o tack, Få se om någon vet något om hans föräldrar

i Finland och var dom kom ifrån.

Här hemma i Sverige har vi haft full koll på honom. .

.

Med andra ord – min målarkompis önskar kontakt med släktforskare i Finland.

 

 

.

.

Obs!

NY  information om finska krigsbarnet Raili!

 

1)

Raili var svensktalande redan när hon kom till Sverige.

 

2)

Innan Raili kom till familjen i Häradsbo, vistades hon i byn Bökås hos familjen Edvin och Maria Fågelberg.

.

.

.

HJÄLP OSS…

ATT HITTA FINSKA KRIGSBARNET RAILI

 

Railis svenska fosterfamilj söker efter henne. Familjen minns inte Railis efternamn.

Hon är troligen född 1933 – 1935.

Raili flyttade tillbaka till Finland 1944 eller 1945.

.

Raili tillsammans med sin svenske bror som nu söker efter Raili.

Det är denne bror som söker efter Raili.

 

.

Byn som Raili hamnade i var Häradsbo i Torups socken, dåvarande Torups kommun nu Hylte kommun och Hallands län.

.

Raili tillsammans med sina svenska fosterföräldrar.

.

Bilderna är troligen tagna år 1943 eller år 1944, i Häradsbo.

.

Raili tillsammans med sina svenska bröder.

.

Railis finska mamma i Finland.

Stämpeltryck på baksidan av fotot:  Uusi Valokuvaamo LOIMAA

.

Foto på Railis finska syster i Finland.

Stämpeltryck på baksidan av fotot:  Uusi Valokuvaamo LOIMAA

.

Kära ni som vet något om Raili,  hör av Er

.

marjattatitoffsnabelagmail.com

.

Ni som har kontakter i Finland med andra finska krigsbarn, ge dem länken till denna efterlysning, om vi hjälps åt så kommer vi att hitta Raili. TACK

 

.

 

GFKF:s MEDLEMSMÖTE

den 17 oktober 2018.

Tänkt var, att vi skulle ha oktober, november och decembermöten

i en annan lokal, i Västra Frölunda, pga att föreningslokalen på

Östra Skansgatan skulle renoveras. Arbetet med detta blev dock

uppskjutet till i början av nästa år.

Vi lyckades dock meddela detta till våra medlemmar före mötet

den 17:e oktober.

23 medlemmar deltog i medlemsmötet ovan. Som vanligt var det

god stämning och glädje över att åter träffas. Efter ordförandens

information om aktuella saker och resekommitténs -Reino och Pentti –

info om den planerade resan till Finland, nästa år, i maj, var det dags

för fikastund. Därefter berättade Pentti Käppi on sina seglatser i den

grekiska övärlden. Mycket intressant! Under berättandet visade han

också vackra bilder från seglatserna. STORT TACK, Pentti!

Text: Kielo Bengtsson

Foton: Asko Salkola

.

.

.

.

 

.

.

GFK:s MEDLEMSMÖTE, den 19 september 2019,

började med ordförandens information om bl a nästa års

planerade krigsbarnsresa till Finland. Vid styrelsemötet,

tidigare, samma dag, hade vi utsett Reino Wikström och Pentti

Käppi att vara resekommitté, för aktuell resa.

Efter fikastunden bestående av smörgåsar, bullar. kaffe/te,

talade vår medlem, Elena Hellberg-Hirn i ämnet: Vad berättar

en folkdräkt. Elena är en duktig berättare och vi fick mycket ny

kunskap i ämnet. Ett mycket uppskattat inslag.

En av våra medlemmar hade sin finska folkdräkt, som hon hade fått

då hon var ung, med sig och en annan hade sin folkdräkt på sig.

Även Elena var klädd i folkdräkt, i Karelens färger.

Nästa medlemsmöte, den 17 oktober, har vi i föreningslokal på Flöjtg. 10

i Västra Frölunda. Se vägbeskrivning dit, i höstens medlemsbrev.

Text: Kielo Bengtsson

Foto: Asko Salkola.

Irma i folkdräkt från Jurva

.

Irma Ahlenius i folkdräkt

 

.

.

GÖTEBORGSFÖRENINGEN i SKAGEN

Några av föreningens medlemmar gjorde en snabbvisit till Danmark

den 10–11 sept. Från Göteborg är det ju smidigt att ta sig till

Fredrikshavn på danska sidan och därifrån till Skagen med tåg.

Vädret var varierande – ömsom sol och ömsom regn. P g a regnet blev

det inte så mycket med utomhusaktiviteter, men en del tappra trotsade regnet

och var ute på långpromenader. För min del, hade jag planerat att besöka

Grenen, Danmarks nordligaste udde, där Kattegatt och Skagerack möts.

Det är en fantastisk känsla, att stå där och se två hav mötas.

Tyvärr uteblev upplevelsen den här gången – tiden räckte inte till.

Som alltid är det trevligt att i krigsbarnssammanhang göra

utflykter och umgås även utanför föreningslokalen.

Skagen är trivsamt danskt, som man gärna besöker flera gånger.

TACK Annette och Reino för att ni åter ställde upp och arrangerade

vår resa!

Text: Kielo Bengtsson

.

Hösten närmar sig – den 22 augusti samlades vi,

GFK:are, till det första medlemsmötet efter

sommaruppehållet. 21 medlemmar hade

hörsammat kallelsen.

Vi har vanligtvis börjat höstträffarna med antingen

räkfrossa eller sillsexa – men räkorna var i år alltför

dyra och att göra flera olika sorters sillrätter tar

mycket tid och ork i anspråk, så av den anledningen

festade vi på smörgåstårta i stället och till kaffet

fick vi mandeltårta.

Till det här mötet hade vi inte planerat något egentligt

program – syftet var att träffas och njuta av några timmars

trevlig samvaro.

Pentti hade dragspelet med sig och ackompanjerade oss

till allsånger, som sjöngs på både svenska och finska. På

begäran sjöng han även solo. Tack Pentti!

Några av medlemmarna bidrog också med historier -både

informativa och roande. Ett lyckat medlemsmöte, enligt min mening.

Text: Kielo Bengtsson

.

VÅRENS SISTA MEDLEMSMÖTE, MED GRILLNING.

Den 7 juni grillade vi hos Annette och Reino i Pixbo.

Sedan många år brukar vi i GFK avsluta vårens program med

att grilla .

Vi var ca 20 medlemmar, som njöt av det vackra vädret

och gästfriheten i det Wikströmska hemmet.

Grillmötet har inget egentligt program, frånsett lite information

av ordföranden, som också arrangerade en frågesport om sånger –

på svenska. Irma Ahlenius vann frågesporten.

TACK ANNETTE och REINO!

ALLA VÅRA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN JÄTTESKÖN SOMMAR –

FÖRHOPPNINGSVIS SES VI IGEN I HÖST!

Text: Kielo Bengtsson

.

.

GFK.S MEDLEMSMÖTE, den 16 maj 2018.

Vi, 22 medlemmar, samlades i vår föreningslokal för att njuta av att åter vara tillsammans.

Strålande sommarväder – nästan synd att vara inomhus. Tre personer i styrelsen

hade förhinder av olika skäl.

Efter information om aktuella ärenden, blev det kaffe med smörgåsar och vetebullar

samt småbröd, som Liisi Söderberg hade bakat.

Dessutom besökte oss Wilma Ottebratt och hade kladdkakor och vispgrädde med sig, som

hon bjöd på. Wilma har studerat på Schillerska –blir student i början av juni– och har

gjort ett projektarbete som berör finska krigsbarn.

Mätta –”övermätta” – och belåtna, lyssnade vi på Pirkko Loippos berättelse om tankar hon hade, då hon sprang göteborgsvarvet 2010. Hennes son sprang också samma

lopp och hennes tankar, medan hon sprang, kretsade kring hur hon skulle få syn på sin son

bland alla tusentals löpare. I början av Älvsborgsbron lyckades de få syn på varandra, då

sonen sprang förbi. Men hon hann uppfatta sonens, ”Hej mamma”!

Resten av göteborgsvarvet gick som en dans och fortfarande minns hon med glädje sonens

”Hej mamma”.

En sak ytterligare om göteborgsvarvet, som jag inte kan låta bli att nämna.

Vår medlem, Pentti Käppi deltog i årets göteborgsvarv för 26:e gången!

all heder för en sådan prestation!!!

kielo Bengtsson

Ordförande

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto Pentti Käppi

.

Pentti med barn och barnbarn efter göteborgsvarvet.

.

.

4 – 6 maj 2018

.

GÖTEBORGS FINSKA KRIGSBARNSFÖRENING,

arrangerade ett Nordiskt Vänskapsmöte den 4-6 maj i Kungälv.

Soligt sommarväder, god mat, trevligt boende och service på Hotell

Fars Hatt och framför allt att åter träffa krigsbarnsvänner, bättre

kombination kan man väl knappast önska sig.

En del av oss kom redan på fredagen, vi tillbringade kvällen tillsammans

och bl a lyssnade vi på Pirkko Loippos berättelse om en bastu. En vacker

hjärtevärmande berättelse.

Lördag morgon, då resten av deltagarna anlänt, åkte vi iväg på en fem timmar

lång sightseeing, i ett vårligt fagert Bohuslän, närmast till skärgården.

Vårt huvudsakliga utflyktsmål var Akvarellmuseet i Skärhamn och där åt

vi också en smaklig fiskrätt till lunch – fisk hör ju till basmaten på västkusten.

Under bussresan följde vi också i poeten Pentti Saarikoskis fotspår till ön

Tjörn och vi fick höra en del resenärers personliga skildringar om sina

möten med honom.

Vi hade en utomordentlig guide i Pentti Käppi.

Kaffe och kakor väntade på oss, då vi återkom till hotellet och efter en kort

vilostund, samlades vi, i ett för oss vackert dukat separat rum, för att äta

en festmåltid samt fira Vänners Afton.

Pentti Käppi och hans musikervänner underhöll oss med musik samt

ackompanjerade då vi sjöng allsånger.

Vårt numera upphörda krigsbarnsförbunds sista ordförande, Irja Olsson,

sjöng på vår begäran några sånger. Hon är utbildad i operasång.

Det var verkligen underbart att lyssna till hennes tolkningar.

Reino Wikström berättade intresseväckande och roligt om sin härkomst,

enligt nya rön.

Pentti Käppi förevisade propagandapostkort från krigstiden. Riktigt intressant

material.

Även den här kvällen tog slut alldeles för fort. Morgonen därpå, efter frukost,

kändes det svårt att ta farväl av krigsbarnsvännerna.

Vår förening planerar att även i fortsättningen, en gång per år, arrangera nordiskt

krigsbarns- vänmöte. Vi har redan fått önskemål om att nästa år, ordna en resa till

Finland.

Ett varmt tack till alla deltagare för ett trivsamt veckoslut!

Kielo Bengtsson

Ordförande

.

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

Foto: Pentti Käppi

.

 

FINSK TORSDAG

i Träffpunkt Lövgärdet den 26/4 2018, kl 11 – 13.

GFK svarade för programmet, som helt och hållet hölls på finska och

var främst avsett för vårdtagare från finska äldreboendet, Rauhala i

samma byggnad.

Pentti Käppi hade 3 musikervänner med sig och de spelade både till de

finska allsångerna och även några stycken instrumentalt.

Irma Ahlenius, Pirkko Loippo och Reino Wikström var berättare vid

det här tillfället och fick mycket applåder.

Åhörarna deltog i de välbekanta sångerna och såg ut att trivas med vårt

arrangemang.

Under programmet bjöds det på kaffe, kakorna hade ett par GFK-medlemmar

bakat och haft med sig.

I höst kommer flera ”finska torsdagar” att anordnas och vi GFK:are är

ombedda att delta då också.

Text: Kielo Bengtsson

FINSK TORSDAG 26 april 2018

Fotograf: Reiono Wikström

.

.

.

Onsdagen den 18 april 2018

var ett 30-tal medlemmar i Göteborgsföreningen
samlade till medlemsmöte.
Vi hade besök av bl.a. Lotta Hoppu från Sisuradio, som f.n. deltar i en kurs om fotografering

och håller på med ett projekt i samband med kursen. Hon hade vid vårt förra möte önskat

att vi skulle ta med oss föremål och foton från tiden före vår transport till Sverige.

Många av medlemmarna hade hörsammat hennes önskemål.

Dessutom besökte oss Evelyn Jones, reporter på Dagens Nyheter tillsammans med en fotograf.

Evelyn planerar att skriva en artikel om
finska krigsbarn och kom därför till vårt medlemsmöte, för att prata med
några av oss, om våra erfarenheter – om hur det var att lämna sitt land
och komma till Sverige som barn.

Efter information av ordföranden om aktuella saker, berättade vår medlem Immo Marttinen

om sitt liv, så fängslande att ingen lämnades oberörd. – Immo har verkligen förmågan att fånga åhörarna.

Kaffet med smörgås, mjuk kaka och bullar, som Wilma Ottebratt bakat och
haft med sig då hon deltog i ett av våra medlemsmöten, smakade ypperligt.

Wilma går sista året på teaterlinjen på Schillerska Gymnasiet i Göteborg

och hade valt att som gymnasiearbete skriva om finska krigsbarn.
Det är mycket trevligt, att vi finska krigsbarn, fortfarande är föremål
för intresse från olika håll.

Text: Kielo Bengtsson
Foton: Reino Wikström

.

.

.

Immo berättar.

.

.

.

.

Onsdagen den 21 mars kl 15.00

hade GFK medlemsmöte i föreningslokalen

Östra Skansgatan. Tidigare på dagen hade festkommittén, för vänmötet i

Kungälv, planeringsmöte hemma hos Pentti. Därefter hade GFK:s styrelse

möte före medlemsmötet. (Många möten den dagen)!

25 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Som vanligt började mötet med

att ordföranden informerade om de senaste aktuella sakerna.

Lotta Hoppu från Sisu-Radio

hade också bett att få komma och berättade att hon gick på fotografikurs

(deltid) och höll på med ett projektarbete i samband med kursen. Hon

frågade om någon av oss krigsbarn hade föremål från tiden

före vår transport under kriget, till Sverige. Hon ville i så fall fotografera

alstren/föremålen, som sedan skulle visas i en utställning. Hon skulle för-

söka återkomma till vårt nästa medlemsmöte.

Vår medlem Kristina Nadelius berättade sedan sin mycket gripande krigsbarns-

historia, som i alla fall fick mig att inse hur lyckligt lottad jag varit som krigsbarn

i Sverige.

Vi hade gratislotteri bland de närvarande och lottade bl.a ut 3 par stickade vitblå

sockor, som vi hade fått i gåva av föreningen Finska Aftonstjärnan. En av med-

lemmarna där hade stickat dem. Stort tack!

Mätta av smörgåsar och våfflor med grädde och sylt skildes vi efter några timmar,

belåtna över ännu en lyckad sammankomst med vänner.

Tusen tack till Mirja-Liisa och dem som hjälpte henne att grädda och servera våfflor

och även bistod med övriga göromål!

Text: Kielo Bengtsson.

.

Kristina Nadelius

berättar sin krigsnarnshistoria.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

..

Sverigefinnarnas dag i Göteborg 24 februari 2018

Musikgruppen Metsäkukkia (Skogsblommor på svenska) underhöll oss med
finska schlagers, tango och vemod, då Sverigefinnarnas dag, firades
den 24 februari kl 13.00 i Tuve bibliotek, för tredje året i rad.

Musikgruppen fick mycket applåder och publiken sjöng med av hjärtans lust i de bekanta sångerna.

GFK, vår förening, bidrog med att två av våra medlemmar, berättade
var sin historia. Mirja-Liisa Axelsson berättade om sina krigsbarns-
erfarenheter och Pirkko Loippos berättelse handlade om bastun i
Partakoski. Även deras berättelser applåderades intensivt.
Gratis kaffe/te och kakor ingick.

Tack, biblioteksföreståndare Björn Diridér, för ett lyckat arrangemang!
Text Kielo Bengtsson.
Roland Önesand har tagit fotona.

.

.

.

Pirkko Loippos och Mirja Liisa Axelsson.

.

Rekvisita till berättelsen om bastun.

.

.

.

.

.

 

GFK hade ÅRSMÖTE

den 18 februari i BRF Alberts föreningslokal,

med 20 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Sedan vi hade avverkat samtliga punkter på dagordningen, blev vi serverade

jättegod smörgåstårta samt hembakad mjuk kaka.

Vid konstituerande styrelsemötet, som den ”nygamla” styrelsen – med ett undantag – höll, fördelades posterna enligt följande:

Ordförande: Kielo Bengtsson

Vice ordförande: Reino Wikström

Kassör: Asko Salkola

Sekreterare: Ruth-Maijde Rönngård

Ledamöter: Pirkko Loippo

Ritva Garre

Irma Ahlenius

Ersättare: Roland Önesand

Raili Nordlund

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

.

Foto: Pentti Käppi

Sstyrelsen 2018.
Längst till vänster Reino Wikström, höger om honom Roland Önesand,
längst ut till vänster i främre raden Pirkko Loippo, höger om henne
Kielo Bengtsson, vidare mot höger Raili Nordlund, Ruth-Maijde Rönngård,
Irma Ahlenius och längst ut till höger Ritva Garre.
Asko Salkola saknas på bilden.

.

 

.

.

Medlemsmöte 24 januari 2018.

Författare Raino Ranén (finskt krigsbarn) berättade om sitt författarskap.

.

Kaino Ranén

.

.

.

.

.

.

198 sidor

.

.

 

 

 

 

 

.

.

.

GFK hade årets första medlemsmöte den 24 januari 2018

i Brf Alberts föreningslokal, Ö Skansg 8, där vi i princip alltid har våra möten.

Ett tjugotal medlemmar var närvarande och efter ordförandens information om aktuella saker,

samt avnjutet kaffe med goda smörgåsar och kaka, berättade Kaino Ranén, författare och

finskt krigsbarn, född på Karelska näset, om sitt författarskap.

Mycket intressant!

I GFK finns
ju många medlemmar, som är födda i Karelen, så för dem var Ranéns besök speciellt givande.

Text: Kielo Bengtsson

.

Läs om Kaino Ranén på Wikipedia

Läs här

.

Kaino Ranén,

fotograf Jarmo Paavilainen

Läs vad K Ranén skriver om sig själv.

Klicka här

.

Foto: Asko Salkola

.

Foto: Asko Salkola

 

.

.

.

Januari 2018

Den 17 januari, hade GFK i samarbete med Sjöfartsmuseet, Akvariet,

fördjupningskväll på museet. Temat var: Att komma ensam

till ett nytt land – Fokus finska krigsbarn.

 

Maria Lindahl som var programsamordnare hälsade alla – föreläsnings-

salen var i princip fullsatt – välkomna och presenterade kvällens inne-

håll samt nämnde också utställningen som pågår –Vi som kom över havet –

där även några av våra medlemmar har medverkat.

 

Sedan berättade jag kort om vår krigsbarnsförening, varpå vår medlem

Pentti Käppi berättade om den finska barnevakueringen under andra världskriget.

Kristina Nadelius, också vår medlem, talade därefter om ”Att förlora sin identitet ”.

Både Penttis och Kristinas berättelser uppskattades mycket.

 

Fikapausen, som följde uppskattades också. De karelska pirogerna

med äggsmör hade en strykande åtgång – i publiken fanns en del, som

aldrig tidigare hade ätit sådana.

 

Efter pausen talade socionom Moa Irekvist, som har arbetat med ensam-

kommande barn i 4,5 år. Hon har bla genomfört en studie med fokus på

ensamkommande barn i Jordanien och deras känslor. Mycket intressant.

Text: Kielo Bengtsson

 

.

.

.

Från Göteborgs Finska Krigsbarnsförening:

Söndagen den 17 december var det dags för vår traditionella sång och musikstund på äldreboendet Rauhala

för finsktalande I Lövgärdet/ Angered.

Sångkören var ej fulltalig denna gång p.g.av olika anledningar, förkylningar m.m. Vi var dock en tapper skara

4 sjungande damer och med vår dragspelande Pentti Käppi.

De boende hade samlats i den julprydda matsalen med stor förväntan på oss.

Pentti drog igång med härliga dragspelstoner och sin egen röst tillsammans med oss i de välkända finska

julsångerna och plötsligt sjöng de flesta med boende med oss. Det lyste av glädje i deras ögon att få sjunga

de kända julsångerna på eget modersmål.

Sedan blev det kaffepaus med hembakade bullar och kakor som vi haft med oss.

Alla ville prata och det blev både på finska och svenska och många glada skratt runt borden.

En av de boende damerna berättade att hon skulle fylla 100 år om en månad. Det blev hurrarop och Grattissång till hennes ära.

Efter kaffet så sjöng vi åter några sånger både på finska och svenska.

Pentti spelade dessutom några kända melodier som var medryckande och till stor glädje för alla.

Stunden var verkligen mycket uppskattad av alla de boende och även den personal som var med tackade oss

för en trevlig och angenäm stund i julens tecken. De såg fram emot att se oss snart igen.

Vi önskade alla varandra till sist ,en trevlig jul och ett gott nytt år och på återseende!

Ruth-Maijde Rönngård.

.

.

.

.

.

.

 

 

.

 

.

.

.

Länk till Ruth-Maijdes dikt – genom Blåvita Band Finland 100 år i Göteborg

klicka här

.

 

 

 

.

Se bifogad inbjudan.
För er, som inte är medlemmar i Göteborgsföreningen men är speciellt inbjudna till vårt firande, är maten och dryckerna kostnadsfria.

Väntar på er anmälan! Hoppas ni har möjlighet att komma!

//Kielo och styrelsen.

.

.

Göteborgs Finska Krigsbarnsförening

Ordförande Kielo Bengtsson

.

.

.

.

Kommentering avstängd.